Beslut om skyddsjakt på säl 2016

`

Naturvårdsverket tillåter under 2016 skyddsjakt på grå-, knubb- och vikaresäl eftersom sälar orsakar stora skador på fiskeredskap och fångst. Jakten ska riktas mot sälar som befinner sig inom 200 meter från en plats där fiske bedrivs.

Totalt 480 gråsälar, 260 knubbsälar och 100 vikaresälar får fällas. Antalet är fördelat på de län där jakt är tillåtet. Kravet på att jakten riktas mot sälar som befinner sig inom 200 meter från en plats där fiske bedrivs gäller alla tre sälarter.

En viktig förändring för 2016 är att det krävs jakträttsinnehavarens tillåtelse för att få jaga säl på annans jaktområde.

– Naturvårdsverket anser att jakträtten är en rättighet med starkt skydd. Myndigheten har utvärderat erfarenheterna från föregående år och bedömer att möjligheten att utan tillåtelse jaga på annans jaktområde inte är en nödvändig förutsättning för att skyddsjakt ska kunna bedrivas. Därför finns det inte tillräckligt starka skäl för att tillåta det, säger Emil Ekström, handläggare på sektionen för art- och områdesskydd.

Jaktperioder för skyddsjakt på säl:

Gråsäl: 20 april – 31 december 2016

Knubbsäl: 20 april 2016 – 31 mars 2017, med uppehåll mellan 20 maj och 16 juli

Vikaresäl: 1 maj – 31 december 2016

Besluten grundas på att sälar orsakar stora skador på fiskeredskap och tar fångst från redskapen. Naturvårdsverket bedömer att skyddsjakt kan förhindra skador genom att den får sälar att undvika fiskeområden och genom att den riktas mot sälar som specialiserat sig på att ta fisk från fångstredskap.

Fällda sälar ska bärgas när det är möjligt och i vissa fall ska provtagning ske. Syftet med provtagningen är bland annat att övervaka sälarnas hälsa och fortplantning. Innan jakt ska jägaren kontakta Naturvårdsverket eller besöka webbplatsen för att få information om provtagning och om antalet sälar som fortfarande får fällas. När en säl fällts ska jägaren meddela detta till Naturvårdsverket senast följande vardag.

Antal sälar som får fällas i varje län

Skyddsjakt på gråsäl

Skyddsjakt på knubbsäl

Skyddsjakt på vikaresäl

Beslut om ersättning för prover från säl

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Vi är Jaktjournalen: Kristofer jagar gås professionellt

Kungsbacka (JJ) Jaktjournalen hade inte varit något utan alla våra duktiga medarbetare. Men vilka är de och vad jagar de helst när de inte skriver och fotar för vår räkning. Nu i juli tar vi tempen på personerna bakom kulisserna. Idag är det Kristofer Hanssons tur.

Jakstuga på muséum

Östergötland (JJ) På Lantbruksmuséet i Ljusfallshammar har jaktstugan upphöjts till museiföremål.

Annonser