Beslut om övergripande riktlinjer för lodjursjakten i Dalarna

Dalarna(JJ) I går tog viltförvalntningsdelegationen, vid länsstyrelsen i Dalarna, beslut om övergripande riktlinjer för lodjursjakten nästa år. Länet delas in i två delområden, område ett är renskötselområdet med omnejd, och område två är resten av länet.

Senare under hösten tar länsstyrelsen beslut om hur många lodjur som tilldelas Dalarnas län.
Renskötselområdet får förtur i tilldelningen
 – Vi vill prioritera rennäringens intressen, säger landshövding Maria Norrfalk, ordförande i viltförvaltningsdelegationen, i ett pressmeddelande.

Under mötet presenterades också hur det går med björnspillningsinventeringen som snart är klar. Inventeringen kommer att ge ett underlag för att beräkna hur många björnar det finns i Dalarna. Resultatet av inventeringen kommer att presenteras under våren 2013.
– Totalt har vi fått in cirka 700 prover av björnspillning. Nu är det viktigt att länets jägare skickar in sina liggande prover till oss innan vi avslutar, säger Henrik Thurfjell, rovdjurshandläggare på Länsstyrelsen Dalarna.

Fakta/Viltförvaltningsdelegationen:
– Viltförvaltningsdelegationen beslutar om övergripande riktlinjer för viltförvaltningen i Dalarna och licensjakt och skyddsjakt i Dalarna
– Viltförvaltningsdelegationen består av utsedda ledamöter från landstinget, polismyndigheten, jakt- och viltvårdsintresset, naturvårdsintresset, friluftsintresset, ägare och brukare av jordbruksmark, lokalt näringsliv och turism, skogsnäringen, rennäringen samt räbodbrukarintresset

Källa: Länsstyrelsen i Dalarna

AKTUELLT

Annonser