Beslut om miniminivåer för rovdjur

Dalarna(JJ) Viltförvaltningsdelegationen i Dalarna har tagit beslut om årets jakt och förslag till miniminivåer för rovdjur.

Under tisdagens möte togs beslut om övergripande riktlinjer för älg- och björnjakten i år. 
I  princip blir det samma riktlinjer som nuvarande jaktår.
Det togs beslut om att både jakttider och fällavgifter på älg blir samma som det förra jaktåret. De exakta tiderna meddelas senare i år. 

Riktlinjer togs också fram för björnjakten i augusti. Även den får samma inriktning som ifjol, med samma områdesindelning, honkvot i vissa områden, samt med målsättningen att minska björnstammens totala storlek. Den exakta tilldelningen beslutas senare av länsstyrelsen.
 
En oenig viltförvaltningsdelegation tog slutligen beslut om föreslag till miniminivåer för stora rovdjur. Förslaget skickas till Naturvårdsverket och mellersta förvaltningsområdet som består av åtta län. Fördelningen mellan länen kommer att diskuteras senare.

Senast den 22 september ska det färdiga förslaget skickas till Naturvårdsverket. Sedan är det upp till Naturvårdsverket att godkänna eller förkasta länens förslag.
Dalarnas förslag är: björn 22-25 föryngringar; järv 4-6 föryngringar; lodjur 8-10 föryngringaroch varg 4-5 föryngringar.
Det här meddelar länsstyrelsen i Dalarna i ett pressmeddelande.

AKTUELLT

Så blir lodjursjakten 2019

Länsstyrelserna är i färd med att fatta beslut om vinterns lodjursjakt. Flera län har redan fastställt tilldelningen. Här ser du vilka kvoter som meddelats.

Vill stoppa lodjursjakten

Kalmar/Jönköping (JJ) Svenska Rovdjursföreningen emotsätter sig att fem lodjur får skjutas i licensjakt i vinter i Kalmar och Jönköpings län.

Annonser