Beslagtagna vapen förloras

Hudiksvall (JJ) Trots att brottsutredning lades ned förlorar fyra jägare sina vapen och vapenlicenser. Tre av männen bor i Hudiksvall och en man i Bollnäs och är i åldrarna 45-60 år gamla. De fick sin jägarexamen i Värmland under misstänkta förhållanden 2008 och 2013 gjorde polisen tillslag och tog deras jaktvapen.

Beslaget motiverades med en brottsutredning från 2010 där en provledare från Värmland erkänner att han mot betalning beviljat jägarexamen till 33 personer som inte gått någon utbildning eller avlagt skjutprov. Jaktledaren är sedan dess avliden. Åklagaren valde att lägga ner brottsutredningen i den delen, på grund av tidsbrist.

Tre år senare, i november 2013 valde polismyndigheten i Gävleborg att ta vapen och vapenlicenser av männen med motivering att de fått jägarexamen på felaktiga grunder. De fyra har därför överklagat till förvaltningsrätten och kräver att få tillbaka sina vapen.

De invänder att de inte begått något brott. De påpekar också att det borde saknas bevisning eftersom åklagaren lade ner förundersökningen.

Domstolen går på polismyndighetens linje eftersom männen inte har tagit någon jägarexamen och därför har de inte kunskaperna som krävs för att hantera vapen.

Genom att köpa sig en jägarexamen har de också visat bristande omdöme och pålitlighet framgår det av förvaltningsrätten dom där begäran om att återfå vapnen avslås, skriver tidningen Ljusnan.

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser