Bergs kommun avvisar förslag om vargfri kommun

Jämtland(JJ) Nej Bergs kommun går inte vidare med två medborgarförslag som handlar om att kommunen ska vara vargfri. Anledningen är att man menar att det inte är kommunen som avgör var vargarna ska finnas.

– Är det en befogenhet som andra råder över så är det inte en kommunal sak och det är staten som har hand om viltvårdspolitiken, säger Bo Karlsson, kommunfullmäktiges ordförande, till Länstidningen i Östersund/ltz.se

En liknande motion från en fullmäktigepolitiker i Rättvik har dock medfört att kommunen kommer att ansöka om att få bli en vargfri kommun, ansökan görs till regeringen. 
Det här rapporterar Länstidningen i Östersund/ltz.se.

AKTUELLT

Skogsstyrelsen larmar ökade betesskador

I ett pressmeddelande redovisar Skogsstyrelsen fortsatt höga nivåer med betesskador från älg och andra hjortdjur i södra Sverige. I sju av åtta län i Götaland har betesskadorna på yngre tallbestånd ökat.

Annonser