Bergheden fruktar krångliga regler för skjutbanor

Moderaten Sten Bergheden är oroad över att nya föreskrifter och allmänna råd kan göra det krångligt att använda skjutbanor i Sverige. Nu vill han veta hur inrikesminister Mikael Damberg ser på saken.

En översyn av regelverket på landets skjutbanor blir ny en riksdagsfråga. Foto: Gettyimages

Sten Bergheden har nåtts av uppgiften att Polismyndigheten ser över föreskrifter och allmänna råd (FAP) för skjutbanor.

Därför ställer Bergheden en fråga till minstern i Riksdagen:

”Sveriges sportskyttar, jägare, poliser och det svenska försvaret är beroende av att vi har bra och fungerande och tillgängliga skjutbanor över hela landet för träning och tävling.

Arbetet med att ta fram en ny FAP får inte på något sätt äventyra våra jägares, våra sportskyttars, polisens eller det svenska försvarets möjligheter att utöva sitt tränings- och tävlingsskytte.

Våra skjutbanor fungerar bra som det är och har i dag höga säkerhetskrav och skyddskrav, och olyckor är mycket sällsynta.

Det är mycket viktigt att vi inte på något sätt försvårar för träning och tävlingsverksamhet med att lägga orimligt höga krav på våra skjutbanor.

Min fråga till statsrådet Mikael Damberg är följande:

Vad avser statsrådet att göra för att en ny FAP inte på något sätt ska försvåra eller äventyra skytteverksamheten för sportskyttar, jägare, poliser och det svenska försvaret och deras möjlighet att utöva sin träning och sin tävlingsverksamhet?”, frågar Sten Bergheden.

AKTUELLT

Svårt vargbiten älg avlivad i Värmland

En älg som sargats svårt av vargar avlivades på onsdagen strax öster om Karlstad. – Den blödde väldigt och hade svåra bettskador, berättar Jägareförbundets ordförande i Värmland, Anders Olsson.

Inrikesministern svarar undflyende om skytteverksamheters framtid

Polisen arbetar med en ny policy som avser besiktning av skjutbanors tävlingsstationer. Blir riktlinjerna som de ser ut i dag verklighet kommer många skytteklubbars verksamhet försvåras. Inrikesminister Mikael Damberg svarar undflyende på Sten Berghedens skriftliga fråga om konsekvenserna av förslaget.

Kalle utbildar jägare i den ”skitigaste jakten”

– En del kursdeltagare inser att de aldrig kommer att jaga säl. Det här är nog den skitigaste jakt man kan tänka sig. Det säger förre jaktvårdskonsulenten Kalle Johansson, som driver säljaktsutbildningar inom nystartade förbundet "Allmogejägarna".

2019 års våtmarksstipendiat korad

Ett gediget arbete med våtmarker för att gynna fåglar som lever i denna biotop premieras varje år, genom Våtmarksstipendiet. I år landade stipendiet i Västergötland.

Annonser