Annons
Benelli MR1 i Kammarrätten | Jaktjournalen
Just nu:
Annons
3 år sedan ansökan
Det är det är geväret som vållat så mycket debatt.
Benelli MR1 i Kammarrätten
Göteborg (JJ) I går genomfördes muntliga förhandlingar i Kammarrättens prövning av Toni Celans överklagan om avslaget på licensansökan för en Benelli MR1. Under förhandlingarna drog Polisen tillbaka flera av sina skäl för avslaget.
I drygt två och ett halvt år har Toni Celan stridit för att få licens på det halvautomatiska geväret Benelli MR1 i kaliber .223 rem. Hans licensansökan har haft olika handläggare som krävt kompletterande motiveringar och därefter har han fått avslag. Eftersom vapnet enligt Naturvårdsverket förordning är ett fullgott jaktvapen överklagade Toni polisens beslut som prövades i Förvaltningsrätten. Där gick domstolen på Polisens linje men rätten tog ingen notis av de skäl Toni anförde och därför överklagades förvaltningsrättens dom till Kammarrätten som beviljade prövningstillstånd. Toni önskade muntlig förhandling för att kunna belysa flera av de felaktigheter som Förvaltningsrätten inte noterat. Polisen, representerad av Peter Thorsell som handlagt Tonis ärende anförde inledningsvis flera skäl till varför det aktuella vapnet inte är lämpligt. Vapnet beskrivs som ett potentiellt stridsvapen med en eldöverkapacitet. I förhandlingens slutskede valde dock Peter Thorsell att dra tillbaka flera skäl till varför vapnet anses som olämpligt. Skäl som baserades på vapnets konstruktion med infästning av pipan och kaliberval, utöver möjligheten att ladda det med stora magasin. Bara dagar innan rättegången försåg Polisen rätten med flera Youtubeklipp för att skapa en bild av vapnets olämplighet. Problemet med dessa klipp, vilket Tonis ombud också påpekade för rätten är, att gevären i klippen inte är det vapen som Toni sökt licens på. – Man vill påskina att vapnet är något det inte är. Så har det varit tidigare också i artiklar om publicerats. Polisen vill frammana en känsla av att vapnet är farligt genom att visa bilder och filmklipp som inte representerar det gevär jag sökt licens på, utan i andra utföranden, säger Toni. Under tiden Toni processat mot polismyndigheten har flera licensansökningar, på exakt det vapen han fått avslag på, beviljats av vapenhandläggare runt omkring i Sverige. Sammanlagt har under åren 45 licenser utfärdats på Benelli MR1 i Sverige. – Jag förstår verkligen inte hur polisen agerar. Objektivitetsprincipen måste väl råda. Det här är ju inte rättssäkert. Myndigheter ska under handläggningen även säkra och tillvarata omständigheter som talar till den enskildes fördel. Detta har polisen misslyckats med. De har trots vetskap inte tagit med domslut eller dokument som styrker min ståndpunkt. I stället gömt undan dem, säger Toni. Under rättegångsförhandlingarna blir det klart att Peter Thorsell anser att halvautomatiska gevär som kan laddas med stora magasin är potentiellt farliga om de hamnar i fel händer och detta är det huvudsakliga skälet till att licensansökan inte beviljades. Peter Thorsell argumenterar också för att en förändring av vapendirektivet kan komma att implementeras och att det skulle förbjuda vapen som Benelli MR1. Den tolkning av direktivet har dock inte gjorts av svenska EU-delegater som varit med i förhandlingen. – Man kan ju inte utgå från en lag som inte finns när man prövar ett vapens lämplighet. Polisen ska utgå från rådande lagstiftning och Naturvårdsverkets förordning, säger Toni. Dom i ärendet meddelas inom en månad och har stor betydelse för hur Polisen ska tolka regelverket för licensansökningar på den här typen av vapen.  

FLER ARTIKLAR PÅ SAMMA ÄMNE

  SENASTE NYTT

   VAPENTEST

    RECEPT

     FLER NYHETER

      Få koll på alla nyheter – aktivera notiser i din webbläsare
      Jag vill testa!