Bekräftad vargobs i Älmhults kommun

Älmhult (JJ) Länsstyrelsen i Kronobergs län har kvalitetsäkrat en vargobs utanför Älmhult.

Det var på nyårsdagen som en varg observerades sydost om Häradsbäck i Älmhults kommun. Länsstyrelsens personal har kvalitetssäkrat obsen.

Kronobergs län är inte anslutet till rapporteringstjänsten Rovobs, däremot finns de anslutna till Skandobs rapporteringstjänst. Det senaste året har totalt åtta observationer rapporterats där.

Dela artikeln via e-post

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser