Bekräftad vargobs i Älmhults kommun

Älmhult (JJ) Länsstyrelsen i Kronobergs län har kvalitetsäkrat en vargobs utanför Älmhult.

Det var på nyårsdagen som en varg observerades sydost om Häradsbäck i Älmhults kommun. Länsstyrelsens personal har kvalitetssäkrat obsen.

Kronobergs län är inte anslutet till rapporteringstjänsten Rovobs, däremot finns de anslutna till Skandobs rapporteringstjänst. Det senaste året har totalt åtta observationer rapporterats där.

AKTUELLT

Sverige har 2 900 björnar

Stockholm (JJ) Den svenska björnstammen växer. Av 2017 års populationsberäkning dras slutsatsen att det i dag finns cirka 2 900 björnar i landet.

Annonser