Baikal MP 153

Namnet Baikal leder i vapensammanhang tankarna till den närmast outslitliga MC 8, hagelbocken som var östblockets främsta tävlingsvapen inom lerduveskyttet. Baikals halvautomat MP 153 är billig och drift­säker och kännetecknas av den ryska filosofin: enkel, robust och funktionell.

Baikal MP 153 tillverkas i Izhevsk av Izhevsky Mekhanichesky Zavod. Fabriksanläggningen grundades i juli 1942. Till en början var produktionen inriktad på militära be­-
­hov men styrdes efter hand om till att omfatta även civila behov som motorcyklar och utrustning för gruvdrift. Till de mer kända vapen som produktionen omfattar hör Makarovpistolen som gjorts i mer än 5 miljoner exemplar.
I övrigt tillverkar fabriken robusta dubbelbössor i både bock- och sida/sida-utförande. På produktionslistan finns också andra hagelvapen som enkelpipiga brytvapen, dubbelpipiga vapen med utanpåliggande hanar men även en hagelpump, MP 133. Till detta ska läggas handvapen, kombinationsvapen och dubbelstudsare.
Sedan 1956 utbildas vapensmeder och gravörer vid anläggningen vilket ger fabriks­komplexet en särställning i Ryssland. Rys­sarna har genom åren moderniserat produk­tion och modeller och har i dag moderna CNC-maskiner och full datautrustning.
Den militära produktionen har under 1990-talet minskat till förmån för skjutvapen för civilt bruk. Hur framtiden för jakt­vapen ser ut är svårt att sia om men ryssarna har otvivelaktigt kunnandet för att konstruera och tillverka vapen helt i paritet med de bästa i väst. Vad skyttet beträffar så har det skjutits hem många VM- och OS-medaljer med sovjetiska och ryska vapen.

”Inskjutning”

Baikal MP 153 har ett innandöme som inte har den allra bästa finish så någon form av inskjutning måste till för att det ska fungera perfekt med alla patrontyper. Det kan kosta några skott och vapenrengöring innan det fungerar oklanderligt. Instruktionsboken ger god vägledning med tydliga och enkla råd. Ett gott tips är att följa dessa råd.

Pipa och låda

Pipan är blånerad och kromad på insidan. Lättmetallådan är mattblästrad och svartoxiderad till hygglig finish. Pipan är 71 centimeter och har ventilerad spång på den bakre delen. Mot mynningen är det en hel spång med ett diskret pärlkorn. Med MP 153 levereras tre choker och en enkel choke­nyckel. Chokenyckeln används även för att justera gastrycket.

Regulator för gasen

Baikal MP 153 är en gasomladdad halvautomat med justerbar gasregulator. Justeringen görs med den medföljande nyckeln som an­bringas på gasregulatorn och vrids för att öka eller minska gasmängden. Hur regulatorn ska vridas är tydligt etsat på metallytorna. Enligt instruktionsboken ska regulatorn endast justeras vid laddningsvikter över 45 gram, eller under 25 gram.
Två uttag i pipan leder gaserna till pistongen. Eventuell överskottsgas, som inte be­hövs för omladdningen, ventileras ut ge­nom regulatorn. Gasregleringssystemet samt magasinstubens utsida och pipans lopp och patronläge är hårdförkromade vilket ger slit­styrka, rostskydd och enklare vapenvård.

Gasregulatorns funktion

Instruktionsboken säger att det första hun­dratalet skott ska skjutas med standardladdningar utan att gasregulatorn ändras. Jag kunde konstatera att instruktionsboken hade rätt. Med standardladdningar fungera­de det utan problem och med lättare laddningar blev det eldavbrott. Jag är rätt övertygad om att MP 153 kommer att fungera om man följer anvisningarna som beskriver inskjutning av vapnet. Baikal har fram till 2011 producerat över en halv miljon exemplar av MP 153.
Jag har inte skjutit hundra skott med stan­dardammunition men kan ändå konsta­tera att funktionen förbättrades snabbt och särskilt efter lite vapenvård.
Att halvautomater inte alltid fungerar med övningsammunition är inget nytt. MP 153 är i första hand trots allt ett bruksvapen för jakt med tyngre laddningar.
Jag har provat ammunition med 65 millimeters papphylsor med 28 gram hagel samt Gyttorp och Rottweil 70 mm jaktpatroner utan problem. En del av skyttet genomfördes i 15 minusgrader.

Kolv och framstock

Kolven och framstocken är tillverkade av plastmaterial. Någon nätskärning är inte pressad i plasten. Man har försökt skapa någon form av halkskydd genom att förse pistolgrepp och framstock med en skrovlig yta. Någon större greppförbättring ger det inte, tyvärr.
Kolven kan upplevas som slank med ett tunt pistolgrepp. Framstocken kan å andra sidan upplevas som något grov. Gasregulator och magasinsrör ska ju rymmas innanför framstocken. Däremot har man valt en riktigt bra bakkappa som dämpar bra och skyddar kolven.
Passningen mellan metall och plaststock är inte den bästa men det har kanske inte så stor betydelse, man får vad man betalar för. Om det hade varit en vacker valnötskolv hade det sett värre ut.

Bra bruksbössa

Baikal MP 153 är en funktionssäker halvautomatisk hagelbössa till mycket överkomligt pris. Ett enkelt bruksvapen avsett för tufft dagligt bruk. Testvapnet är kamrat för 12/76 men möjligheten finns för den som vill ha 3,5 tums magnumsmällar. Den sortens ammunition frestar på hårt, både på skytt och plånbok.

Mekanism

Slutstycket låser i pipan med en bred lås­klack i övre delen av pipans förlängning. Om låsklacken inte går helt i lås låser den slagstiftet.
Slutstycket frigörs med en liten tangent som sitter på lådans högra sida. Man får passa sig när slutstycket slår fram. Slutstyckets handtag kan ge blå naglar.
Framför varbygeln sitter matarspärren. Vid normalt handhavande matas inte en ny patron fram ur magasinet om mekanismen är uppspänd. Slutstycksspärren är satt ur funktion när mekanismen är uppspänd.
Om magasinet ska tömmas måste matar­spärren manövreras mellan varje slutstycks­rörelse. Säkringen är som vanligt placerad i bakkant på varbygeln och blockerar avtryckaren.

Skjutegenskaper

Baikal MP 153 känns trots alla eventuella invändningar trevlig att skjuta med. Balan­sen upplever jag mellan händerna. Pistolgreppet känns lite tunt men helhetsintrycket är helt acceptabelt.
Som helhet får man en bra bruksbössa för förhållandevis lite pengar. Att den behöver skjutas in får man väl stå ut med och skulle det bli problem finns ju garantier att falla tillbaka på.

 

Baikal MP 153

Kaliber: 12/76.
Totallängd: 125 cm.
Piplängd: 71 cm.
Spång: 5 mm till hälften ventilerad.
Vikt: 3,50 kg.
Pris: 4 495 kr.
Generalagent: Jaguargruppen.

 

 

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT
ANNONS ▼