Årstillstånden kvar!

Umeå (JJ) Det beslut som länsstyrelserna fattat om villkor för småviltjakten 2007/08 står fast. Det är resultatet av en noggrann bedömning som fjällänsstyrelserna gjort av Kommerskollegiums yttrande med anledning av att några turistföretagare i Arjeplog överklagat beslutet om årstillstånd för boende i fjällkommunerna och fått rätt av Kommerskollegium.

Länsstyrelserna i fjällänen har diskuterat hur Kommerskollegiums senaste yttrande ska hanteras. Den gemensamma bedömningen är att det även fortsättningsvis ska vara möjligt för boende i fjällkommunerna att köpa årstillstånd för småviltjakten. 
– Vi har diskuterat frågan och även gjort en förnyad bedömning med utgångspukt i Kommerskollegiums synpunkter. Med all respekt för den bedömning som gjorts vidhåller vi vår uppfattning; att ge fjällboende möjlighet att köpa årstillstånd för småviltjakt är fullt ut förenligt med EG-rätten säger Västerbottens landshövding Lorentz Andersson.  

Skilda tolkningar
Kommerskollegium yttrade sig i torsdags till Jordbruksverket och Länsstyrelsen i Norrbotten, med kännedom till regeringen, att även de nu tagna besluten om årstillstånd för fjällkommunbor strider mot EG-rätten. 
– För oss som arbetar med dessa frågor är det närmast en självklarhet att de som bor i ett fjällnära område ska ha särskild möjlighet att nyttja de naturresurser som finns i området. Det finns regionalpolitiska, sociala och kulturhistoriska skäl för detta.
Vi tror oss ha regeringens fulla stöd i denna bedömning, säger naturvårdsdirektör Björn Jonsson. 

Länsjakttillstånd
Det har också diskuterats möjligheterna för bosatta i fjällänen att kunna köpa s k länskort, dock är det oklart hur regeringen skulle se på en sådan möjlighet.  
– Vi har hävdat att det också ska finnas möjlighet att få länsjakttillstånd. Det beslut som regeringen fattade den 22 mars kan komma att ge en sådan möjlighet och vi har goda förhoppningar! Innan vi tar ett sådant beslut vill vi dock både se formuleringarna i regeringens beslut och Jordbruksverkets föreskrifter, avslutar Björn Jonsson.  
Beslut om ett länskort kan fattas tidigast under maj månad.

AKTUELLT

Så blir lodjursjakten 2019

Länsstyrelserna är i färd med att fatta beslut om vinterns lodjursjakt. Flera län har redan fastställt tilldelningen. Här ser du vilka kvoter som meddelats.

Vill stoppa lodjursjakten

Kalmar/Jönköping (JJ) Svenska Rovdjursföreningen emotsätter sig att fem lodjur får skjutas i licensjakt i vinter i Kalmar och Jönköpings län.

Får dödade av lodjur i Skåne

Skåne (JJ) Två får har konstaterats dödade av lodjur utanför skånska Örkelljunga. – Vi ser lodjur då och då, bland annat på åtelkamerorna, berättar en Jägare.

Annonser