Årlig viltövervakning sammanställd

Skaraborg (JJ) Från knappt hundra vildsvin till 1 600 fällda under de senaste tio åren. Den inrapporterade avskjutningen till Svenska Jägareförbundets viltövervakning visar på en vildsvinspopulation i stadig tillväxt i Skaraborg.

Många jägare har varit mililmeter från att dö tidigare. Men nu dödades en tysk jägare efter att ha träffats i låret av vildsvinets betar. Arkivfoto: Per Jonson

Viltövervakningen i Skaraborg har färdigställts för jaktåret 2013/2014. Målsättningen från Svenska Jägareförbundet är att 30 procent av totalarealen per krets ska ingå i övervakningen. I dagsläget når elva av 15 kretsar över 30 procent, och nio kretsar har mer än 50 procents täckningsgrad. Bäst i området är Grästorp jaktvårdskrets vars avskjutningsrapporter täcker över nästan 75 procent av kommunens yta.

Avskjutningsstatistiken från Skaraborg visar på en markant ökning av fällda vildsvin under den senaste tioårsperioden. Fram till 2006 sköts endast ett fåtal. Den senaste presenterade siffran för jaktåret 2013/2014 visar på drygt 1 600 inrapporterat fällda vildsvin.

Avskjutningen på rådjur har gått ner under samma period men ökat något sedan bottennoteringarna i samband med den stränga vintern 2010/2011. Cirka 5 500 rådjur rapporteras fällda det  jaktåret 2013/2104, jämfört med cirka 7 500 rådjur 2003/2004.

Rävavskjutningen i Skaraborg har legat relativt stabilt på omkring 3 000 fällda rävar per år under de senaste tio åren, med en avvikning 2010/2011 då det rapporterades om cirka 1 000 fler fällda rävar i området.

 

AKTUELLT

Ingrid 79 år fällde 20-taggare

Strömsund (JJ) Att åldern inte har någon betydelse är Ingrid Ludwig, 79 år, ett levande bevis på. I går fällde hon en riktig drömtjur på 20-taggar i Lillvikens Jaktlag, i norra Jämtland.

Det är den vikbara Tikkan polisen vill stoppa

Umeå (JJ) Andra vapen kan enkelt plockas isär och blir då kortare än Tikka T3 TAC A1. Men det är bössan med den vikbara kolven polisen vill stoppa. Nu ska saken upp i Kammarrätten och hittills har tvisten om Tobias Lindgrens licens kostat honom 74 000 kronor.

Vad är det för skogsfågel egentligen?

Norrbotten (JJ) Kusinerna Jonte Salomonsson och Joel Salomonsson från Gråträsk och Piteå i Norrbotten är ivriga skogsfågeljägare. I går fällde dock en skogsfågel de aldrig tidigare stött på. Inte ens fågelforskaren Martin Green kan med säkerhet säga vad det rör sig om.

Annonser