Är nöjda med planen om genetisk förstärkning

Naturvårdsverket har utvärderat planen om att förstärka den svenska vargstammen genetiskt via finsk-rysk invandring. Myndigheten konstaterar att delmålen i huvudsak uppfyllts.

tre invandrade vargar har hittills bidragit med sina gener under utvärderingsperioden. Foto: Gettyimages

Planen om genetisk förstärkning av den svenska vargstammen startade 2016 och pågår under fem år. Nyligen gick Naturvårdsverket igenom planen och konstaterar att den varit lyckad.

Ett av delmålen är att minst två invandrade och obesläktade vargar ska överleva och para sig med skandinaviska vargar. Deras valpar ska också överleva tills de är tillräckligt gamla för att själva reproducera sig.

Åtta vargar har vandrat in

Naturvårdsverket meddelar att åtta invandrade vargar har dokumenterats under utvärderingsperioden. Tre av dessa vargar har bidragit med sina gener via reproduktion. Någon större utvärderingen av valparna har inte kunnat genomföras än eftersom valparna är för unga.

– Det är glädjande att merparten av delmålen i planen nu är uppfyllda. Det visar att vår förvaltningsstrategi fungerar säger Marcus Öhman, chef för viltförvaltningsenheten vid Naturvårdsverket i Viltnytt.

Ingen invandrad varg har behövts flyttas, en åtgärd myndigheten haft i beredskap. Däremot har Naturvårdsverket betalat Sameting och berörda länsstyrelser 14, 6 miljoner kronor för insatser kopplade till invandrade vargar under perioden.

 

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

Ännu en vargattack mot får i södra Sverige

I helgen inträffade ytterligare en attack mot en fårbesättning i södra Sverige. Länsstyrelsepersonal misstänker att det även denna gång är den fårdräpande tiken från Tönsenreviret i Gävleborg som varit framme.
ANNONS ▼