DEBATT: ”Är det ren skogsförvaltning vi sysslar med?”

Dagens debattinlägg kommer från Håkan Johansson, klövviltansvarig och styrelseledamot i Svenska Jägareförbundet i Halland, som reagerar på att älgstammen på många håll skjuts ner och älgförvaltningsgrupper går skogsindustrins ärenden.

Foto: Gettyimages

Jag hade en dröm att Naturvårdsverket hade inrättat en ny förvaltningsform för skogsproduktion. Den skulle heta skogsförvaltningsgruppen SFG och bestå av sex medlemmar. Tre medlemmar utsedda av skogsrörelsen, en av Naturvårdsintressen, en av ornitologer och en jägarrepresentant som dessutom skulle vara ordförande med utslagningsröst. Målet med förvaltning var att få livskraftiga skogar.

Redan första mötet bestämdes att granifieringen skulle minska och att tallplanteringen skulle öka. Alla salixarter, rönn och ek fick inte röjas bort i planteringar. Ornitologerna ville ha äldre skogar för att gynna skogsfågel och Naturvårdsintressen fler naturskyddsområden och uppmärkta gångleder.

Jag själv som satt som ordförande för gruppen och representerade jägarna, ville givetvis ha mera vilt i markerna och då framförallt mer älg. Vid avverkningar, som skulle ske under vintern, skulle allt ris som var begärligt för vilt läggas upp i högar och dessa högar fick inte flisas förrän fåglar och annat vilt, som använde dem, som skydd och föryngringsplatser inte behövde dem längre. Skogsrörelsen representanter opponerade sig givetvis men blev nedröstade av övriga.

90 procent om älgens skogsskador

På ett annat möte diskuterades viltvårdsåtgärder. Dessa var, att utmed samtliga skogsvägar, diken och åkermarker skulle lämnas skyddszoner där lövdominerande arter skall växa fritt. För skogsvägar och diken skulle det vara minst tre meter på vardera sida och för åkermark 30 meter.

Det var nog ungefär efter detta mötet jag vaknade till och tänkte att det är tur vi inte har sådana grupper här i Sverige. Vi hade lyckats bara på de första sju åren nästan halvera produktionen.

Dröm eller ej, jag heter Håkan Johansson och sitter med som jägarrepresentant i Hallands östra Älgförvaltningsgrupp och jag kan intyga att det finns en sådan förvaltningsgrupp. Älgförvaltningen handlar till 90 procent idag om skogen och de skador som älgen orsakar.

Vi har lyckats att skjuta ner älgstammen i Sverige till nästan hälften av vad den var när vi startade 2011. Det är dags för oss jägare att inse att det som pågår är ett försök att minimera våra viltstammar till förmån för ett ännu mer lönsamt skogsbruk.

Gå samman och utbilda er i viltförvaltning tex. Hjortviltsförvaltning. Studiecirkelmaterial finns hos Studiefrämjandet Halland. Materialet är gratis och anmäler ni kursen till Studiefrämjandet kan ni få lite lokalbidrag.

Håkan Johansson
Klövviltansvarig vid
Jägareförbundet Halland

Var med i debatten!

Gör din röst hörd och nå Jaktjournalens 100.000 läsare. Skicka din insändare till redaktionen@jaktjournalen.se

 

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

Varg rymde från djurpark under natten

Någon gång under natten lyckades en varg ta sig över ett fyra meter högt stängsel med taggtråd och el på Orsa rovdjurspark. Parken är i krisläge och polis och länsstyrelse är inkopplad för att genomföra eftersök.

Vargvalp konstaterad i Sjundareviret

Länsstyrelsen i Södermanlands län har fått en bild på en vargvalp i Sjundareviret och kan därför bekräfta att föryngring ägt rum, något som de tidigare förväntat sig men inte kunnat konstatera.

Ledare: Tio år av misslyckad vargförvaltning

Det må vara tioårsjubileum av Sveriges nya rovdjurspolitik, men jag ser ingen anledning att fira något. Kvar är bara bevisen för att beslutsfattare inte bryr sig om oss jägare, skriver chefredaktör Daniel Sachez.

Terroriserande älgar skjutna

Under två månaders tid har en älgko med två kalvar satt skräck i Lerumsborna. Två hundar har sparkats ihjäl och folk har blivit skadade och jagade. Nu har älgarna skjutits.
ANNONS ▼

Annonser