Jaktnyheter

APU-larm om fällor fel

Karlstad JJ Vargorganisationen APU.s larm förra veckan om i illegala fällor i vargrevir i Värmland visade sig var felaktigt. - Bägge fällorna var avseddas för räv och grävlingsjakt och man får förstås jaga även i ett vargrevir. Det säger åklagare Linda Karlsson till NWT efter att ha utrett APU s polisanmälan.
I förra veckan gick NWT ut med den braskande rubriken att ”Illegala fällor hittade i vargrevir i Värmland”. Det var den Stockholmsbaserade vargorganisationen APU som hade besökt Värmland och då bland annat hitta två värmlänska tunnelfällor. TT, Ekot och övriga riksmedia hängde snabbt på ”nyheten” som APU levererat till NWT. Men efter en tid började det gå upp för media att det hela rörde sig om en tidningsanka när det kom fram att det rörde sig om två legala fällor. Det enda illegala med fällorna var att den ena saknade skylt med ägaren namn. Åklagaren Linda Karlsson vid åklagarkammaren i Karlstad som tittat på ärendet har nu också kommit fram till att det inte var något ”illegalt” med en av fällorna. Enligt åklagaren undersökning stod den inne på en tomt bakom ett uthus och då behöver den inte vara märkt med namn. Om det finns något brottsligt i att den andra fällan som var placerad i skogen saknade namnbricka utreds nu vidare. Beträffande eventuell ”vargjakt” med hjälp av rävfällorna säger åklagare så här till NWT. -Bägge fällorna var avsedda för räv- och grävlingsjakt. Man får förstås jaga även i ett vargrevir. Vad man jagar med en fälla beror på vad som fastnar i fällan och vad man väljer att släppa ut och inte.
logo
Leif Andersson