Ansöker om att skjuta hjortar

Hässleholm (JJ) Under två år ska hjortarna på Garnisonsområdet skjutas av. Det ansöker kommunen nu om hos Jordbruksverket.

När P2 lades ner år 2000 övergick hjorthägnet (Garnisonsområdet) till en början i HIBAB:s ägo och sedan år 2010 är det Hässleholms kommun som äger och förvaltar området. Eftersom verksamheten exploaterats för bland annat nya bostäder, industrier och skolor har möjligheterna att behålla hjorthägnet minskats.

Eftersom hägnet inte kan friförklaras från tuberkulos ansöker kommunen hos jordbruksverket om att avveckla hägnet.

Avskjutningen är tänkt att ske i den norra delen av hägnet där det kommer att finnas tre stycken foderplatser. Inledningsvis ska kalvar och hornbärande djur skjutas av för att förhindra en förökning av stammen.

Avvecklingen av hägnet och slakten av hjortarna ska ske under de närmaste två åren räknat från ansökningsdatumet.

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser