Anser skottpengar kontraproduktivt

Svenska Jägareförbundet har lämnat in sitt yttrande på Livsmedelsverkets förslag om förenklad hantering av vildsvin och förbundet är i stor sett positiva även om de menar skottpremier inte bidrar till minskad population.

Svenska Jägareförbundet anser inte att premier ska betalas ut när vildsvin levereras till vilthanteringsanläggningar. Arkivfoto: Per Jonson

Livsmedelsverkets förslag om hantering av vildsvinskött kan göra processen från skott till tallrik både mindre kostsam och enklare hanteringsmässigt för jägare. Svenska Jägareförbundet är positiva till förslaget och ställer sig bakom idén om subventionerade trikin- och cesiumprov.

Däremot är Svenska Jägareförbundet kritisk till införande av skottpremier som anges i Livsmedelsverkets förslag.

I yttrandet hänvisar förbundet till bland annat Finland, där skottpremier på mårdhund, i stället för att minska beståndet fick mårdhundspopulationen att öka.

Försök med skottpengar på mårdhunden i Finland påskyndande spridningen av arten då den började farmas för att tjäna pengar på premien.

Svenska Jägareförbundet tycker också det är rimligt att antalet årsgrisar som får säljas privat av utbildade jägare höjs från Livsmedelsverkets förslag på sju till tio stycken.

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

Fler ripor på fjället än i fjol

Kjell Brännström långvarig medarbetare på Jaktjournalen och jägare med stående fågelhund har deltagit i ripinventeringen i Norrbotten och är nyss hemkommen från Jokkmokksfjällen. – Det ser bättre än i fjol. Vi har räknat in fler kullar. Däremot har det varit färre kycklingar per kull, säger Kjell. Stora som trastar Kjell menar att fler inventeringsresultat bör
ANNONS ▼