Anmäldes av anhörig och läkare – får inte ha vapen

En småländsk jägare nekas att få tillbaka sina vapen. Han ska ha uppträtt berusad och aggressivt och hotfullt vilket gör honom olämplig som vapeninnehavare, beslutar Förvaltningsrätten.

En händelse med en hagelbössa sommaren 2018 har bidragit till att mannen inte får tillbaka sina vapen. Foto: Mikael Moilanen

Smålandsposten berättar i sin pappersupplaga att anhöriga till jägaren sommaren 2018 vände sig till myndigheterna med en orosanmälan.

Mannen ska ha varit kraftigt berusad och agerat hotfullt och aggressivt. Han ska ha tagit fram ett laddat hagelgevär och som han lämnade i köket.

Några dagar senare fick polisen in en anmälan från en psykiatriker som varnade för att mannen var olämplig som vapeninnehavare.

Överklagade

Polisen beslagtog bössorna och det överklagade mannen till Förvaltningsrätten. Han har förklarat att han sökt hjälp för sitt alkoholberoende och framhåller att han jagat hela sitt liv utan anmärkning.

Händelsen i köket förklarar han med att det inte var skarpa hagelpatroner och att bössan var framme för att oljas in.

Polisen har replikerat på det och framhåller att det tyder på dåligt omdöme att utöva vapenvård i berusat tillstånd.

Förvaltningsrätten beslutar att mannen i nuläget inte är lämplig som vapeninnehavare.

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT
ANNONS ▼