And- och fasanutsättning ska utredas

Jordbruksverket ska utreda om man ytterligare ska reglera djurskyddet vid utsättning av djur för jakt- och fiskeändamål. Detta på uppdrag av regeringen.
Jordbruksverket ska utreda regelverket för utsättningar av vilt. Arkivfoto: Per Jonson

Jordbruksverket ska utreda regelverket för utsättningar av vilt. Arkivfoto: Per Jonson

Jordbruksverket har fått uppdraget att utreda djurskyddsförhållandena hos djur som föds upp och sätts ut för syften som t.ex. vilt- och fiskevård, jakt och fiske. De arter som främst sätts ut är fasan, rapphöna, gräsand och flera laxfiskarter.

Regeringen har tidigare uttalat att de vill stärka djurskyddet vid utsättning av djur för jakt- och fiskeändamål och Jordbruksverket ska nu undersöka ifall det behövs nya regler för att få sätta ut viltarter och hur de i så fall ska utformas.

Utsättning och hållande av vilt regleras i flera olika författningar och Jordbruksverket ska också utreda förhållandet mellan dessa.

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

Rätt älgdragare gör jakten både säkrare och trevligare

En stor del av den produktutveckling som gjorts av älgdragare och tillbehör har diskuterats fram av jägare. Tillverkare har tagit åt sig av önskemålen och förbättrat dessa maskiner som är oumbärliga när tunga älgar ska transporteras över stock och sten. Här presenterar vi två rena älgdragare och en ATV som blivit mycket populär bland jägarna.
ANNONS ▼

Annonser