And- och fasanutsättning ska utredas

Jordbruksverket ska utreda om man ytterligare ska reglera djurskyddet vid utsättning av djur för jakt- och fiskeändamål. Detta på uppdrag av regeringen.
Jordbruksverket ska utreda regelverket för utsättningar av vilt. Arkivfoto: Per Jonson

Jordbruksverket ska utreda regelverket för utsättningar av vilt. Arkivfoto: Per Jonson

Jordbruksverket har fått uppdraget att utreda djurskyddsförhållandena hos djur som föds upp och sätts ut för syften som t.ex. vilt- och fiskevård, jakt och fiske. De arter som främst sätts ut är fasan, rapphöna, gräsand och flera laxfiskarter.

Regeringen har tidigare uttalat att de vill stärka djurskyddet vid utsättning av djur för jakt- och fiskeändamål och Jordbruksverket ska nu undersöka ifall det behövs nya regler för att få sätta ut viltarter och hur de i så fall ska utformas.

Utsättning och hållande av vilt regleras i flera olika författningar och Jordbruksverket ska också utreda förhållandet mellan dessa.

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

SVA vill ha hjälp att kartlägga nya fågelvirus

SVA vill ha allmänhetens hjälp att hålla koll på om Sverige nås av fågelvirus som även kan smitta andra människor och djur och som inte funnits här tidigare. Allmänheten uppmanas rapportera döda fåglar som påträffas.

Därför är foxhounden Einar en värdefull varghund

– När jag läste i Jaktjournalen att finnarna jagar varg med hund, brann det till i huvudet på mig: En sådan hund ville jag ha. Det berättar värmländske jägaren Petter som äger american foxhounden Einar som det fällts ett 20-tal vargar för och som just nu hjälper den norska fårnäringen mot varg.
ANNONS ▼

Annonser