Allt talar för viltkött

Det finns knappast någon som missat vinterns debatt om svenskarnas stora konsumtion av kött. Ur ett miljöperspektiv påverkar köttet miljön mest av alla livsmedel enligt forskarna, skriver Holger Nilsson, chefredaktör på Jaktjournalen i sin senaste ledare.

Foto: Per Jonson

Jordbruksverket hävdar dessutom att kött, mjölk och ost svarar för cirka en femtedel av de globala växthusgasutsläppen. Fick Världsnaturfonden bestämma skulle vi svenskar halvera köttkonsumtionen jämfört med 2014 års nivå.

Men när det gäller kött finns det ett undantag – viltköttet är bra på alla sätt och får toppbetyg i Världsnaturfondens Köttguide 2015.

Forskningsprojekt

Bakom Köttguiden ligger ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som drivits av forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet.

En rad kriterier ligger till grund för Köttguiden som hjälper dig att välja rätt kött.

Det är klimat, biologisk mångfald, bekämpningsmedel samt djurvälfärd och bete.

I köttguiden betraktas viltet som en del av det naturliga ekosystemet och klassas som ett klimatsmart val. Under kriteriet Biologisk mångfald konstateras att ingen mark går åt till foderproduktion, i de fall viltet inte stödutfodras i större omfattning eller äter från åkrar.

Inga bekämpningsmedel

Viltköttet får också högsta betyg när det gäller användande av bekämpningsmedel då detta inte används över huvud taget.

Kriteriet djurvälfärd går inte att tillämpa på vilda djur eftersom de är frilevande. Men det ligger i jägarnas intresse att inte stressa djuren i onödan under jakt och på så sätt också undvika köttkvalitetsproblem.

Medvetenheten bland jägarna om hantering av viltkött från skott till tallrik ökar för varje år.

Låg konsumtion

Trots att viltköttet är både av högsta kvalitet och klimatsmart utgör det endast 2–3 procent av den totala köttkonsumtionen i landet.

Med dessa fakta är det enkelt att förstå att det finns mängder av positiva effekter med en smart viltförvaltning – något som definitivt kan göras bättre nationellt.

Rovdjursförvaltningen, med vargen i fokus, är allt annat än smart. Den svenska vargstammen är livskraftig och ökar varje år. Förvaltningen är politisk och inte biologisk på bekostnad av övrigt vilt och tamdjur.

Vi kan bli bättre på att bedriva skogsbruk som anpassas till viltet utan att öka skogsskadorna. Vi kan också fortsätta utbilda jägarna i hur man förvaltar viltstammar och tillvaratar viltköttet.

Dessutom borde regering och opposition underlätta för jägarna så att mer viltkött hamnar i butikerna. Satsa på vilthanteringsanläggningar där köttet kan besiktigas och skapa en marknad för denna högklassiga råvara.

 

 

AKTUELLT

Unika filmsekvenser från björnskällning

Sveg (JJ) Benny Busk tog i fjol höst över den då drygt fyraåriga jämthundshanen Bamse. Då hade hunden aldrig tidigare skällt björn. Bennys första släpp med Bamse visade dock att hunden hade en dold talang. Nu i helgen lyckades Benny också filma ståndskallsarbete på björn med sin drönare.

Misstänks ha skadskjutit ko

Vimmerby (JJ) En ko hittades på lördagen så svårt skottskadad att hon fick avlivas. En jägare är misstänkt för att ha skjutit på kon.

Annonser