Allt för låga nivåer i den planerade Lojakten

Karlstad (JJ) – Värmland har under lång tid drabbats hårt av allt för höga koncentrationer av stora rovdjur. Dagens beslut om lodjursjakt är välkommet, men antalet borde vara högre. Vi menar att Värmlands förvaltningsplan för lodjur medger ett betydligt större uttag, säger Ingemar Tönnberg, ordförande i Jägareförbundet Värmland.

Förvaltningen av lo och andra rovdjur måste fungera. Det samlade rovdjurstrycket är mycket högt. En jakt på två lodjur kommer inte att förbättra situationen och risken är att den lilla uppgång vi ser i rådjurstammen åter bryts i en nedgång.

Inventeringsmetoder och beräkningar av lostammens storlek måste förbättras, så att länsstyrelsen får ett relevant underlag för beslut. Senaste officiella siffran för lostammens storlek är 11 familjegrupper, vilket motsvara närmare ca 65-70 lodjur. Miniminivån för Värmland är 9 familjegrupper, ca 54 lodjur. Det finns alltså utrymme för ett större jaktuttag. Nu kommer lodjurstammen att öka igen, vilket på sikt innebär att vi får ont om både lodjur och rådjur.

Värmland har varit ett län där allmogejakten präglat både människor och bygder. Idag är småviltjakten kraftigt försämrad i stora områden i länet, mångfald har förbytts till enfald.

– Jakten är ett kulturarv som vi försöker värna. Värmland har under många år tvingats att ta ett oproportionellt och för många plågsamt ansvar för de nationella målen. Det är inte rimligt, nu måste vi få en regional förvaltning värd namnet, säger Ingemar Tönnberg.

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser