Alliansen vill säkra en hållbar vargförvaltning

Kungsbacka (JJ) Alliansen oroas nu över de signaler som regeringen sänder angående rovdjursförvaltningen. Man ifrågasätter regeringens otydlighet i ärendet och anser att den redan beslutade rovdjurspolitiken ska ligga fast.

I ett pressmeddelande uttrycker Alliansen sin missnöjdhet över hur regeringspartierna valt att hantera rovdjursfrågan. De menar att riksdagens beslut från våren 2015, om en ny rovdjursförvaltning, skall ligga fast. I detta beslut finns det till exempel plats för selektiv vargjakt.

– Det är förvånande att Regeringen så tydligt verkar i motsatt riktning mot Riksdagens tillkännagivande från i våras. Man respekterar varken majoriteten i riksdagen eller de människor vars vardag påverkas mycket av den stora rovdjurstätheten, säger Ulf Berg (M).

Allianspartierna har också skarpa åsikter kring sättet Regeringen valt att arbeta för en förändring av den gällande beslutsordningen för skydds- och licensjakt. De tycker det är anmärkningsvärt att de har så bråttom och inte inväntar den process som just nu pågår i ärendet hos Högsta Förvaltningsdomstolen.

Alliansen föreslår nu ett tillkännagivande till regeringen med intentionen att den tidigare beslutade rovdjursförvaltningen skall fortsätta gälla.

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser