Alliansen vill att regeringen slutför jaktlagsutredningen

Den rödgröna regeringen beslutade i februari att avsluta den pågående Jaktlagsutredningen. Skälet uppges av regeringskansliet vara att det totala antalet utredningar överstiger tillgängliga resurser och att en prioritering måste göras. Samtidigt flaggar ministrar för att vargfrågan ska utredas en fjärde gång. Alliansen ifrågasätter regeringens prioritering och menar att det lämnar flera viktiga frågor utan färdig utredning.

Den är den breda viltförvaltningen i Sverige som drabbas när utredningen läggs ner och lämnas utan förbättringar och effektiviseringar. Detta till förmån för ytterligare en utredning om vargar. Vargfrågan behöver inte utredas ytterligare en gång. Det bör noteras att vargfrågan är en fråga där regeringen är djupt splittrad.

Allianspartierna tar nu därför initiativ till att ge regeringen i uppdrag att slutföra jaktlagsutredningen i vissa angivna delar såsom; samernas rätt att jaga, rätt till jakt efter småvilt i vissa områden, jakt på allmänt vatten, jakt i svensk ekonomisk zon, förvaltningen av säl, jakt efter kronhjort och regelförenklingar. Ärendet bereds för närvarande i Miljö- och jordbruksutskottet i Riksdagen.

– Det är anmärkningsvärt att regeringen väljer att avsluta denna viktiga utredning som har pågått sedan 2012, och som på många sätt skulle förbättra och effektivisera viltförvaltningen. Det är helt klart att jägarna och viltförvaltningen återigen kommer i kläm om utredningen läggs ner, säger Ulf Berg (M).

– Vi kan inte acceptera att utredningen läggs ner utan tar därför ett initiativ till att ge regeringen i uppdrag att slutföra utredningen som startades av Alliansen, påpekar Eskil Erlandsson (C).

– Att hänvisa till resursbrist för att avsluta utredningen, som ska slutredovisas så snart som i december i år, samtidigt som ministrar flaggar för en fjärde utredning om vargar känns inte seriöst, menar Lars Tysklind (FP).

– Vi ser en mängd lokala exempel på hur nödvändig den här utredningen är, exempelvis beträffande jakt efter kronhjort, betonar Magnus Oscarsson (KD).

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT
ANNONS ▼

Annonser