Alla utom polisen mot EU:s vapenförslag

Stockholm (JJ) Myndigheter, jägare och sportskyttar sågar EU-kommissionens förslag till skärpta vapenregler för att motverka terrorism. Felriktat och ogenomtänkt, hävdar de och ber regeringen säga nej, skriver TT

EU-kommissionen lyckas med något som annars kan verka svårt: att få Naturvårdsverket och jägarorganisationer att enas.

De tycker i grunden lika illa om stora delar av förslaget om ändring av EU:s vapendirektiv. Förslaget lades fram kort efter terrorattackerna i Paris i november. EU:s stats- och regeringschefer beställde det dock redan efter terrordåden i Köpenhamn och Paris i början av 2015. Syftet är att öka kontrollen av extra farliga vapen, som automatvapen.

Inte nådiga
Strax före jul skickade regeringen ut förslaget på remiss, inför förhandlingarna i EU om direktivet under våren. Många remissvar slår ner på hela eller delar av det.

Försvarsmakten varnar för ”men för totalförsvaret och för förbandens krigsduglighet”. Civila skytteorganisationer måste kunna ha kulsprutepistoler, automatkarbiner och gevär med kikarsikte för att driva en skjutteknisk utveckling framåt, menar försvaret.

Naturvårdsverket varnar för att delförslaget att förbjuda så kallade halvautomatiska vapen för civilt bruk skulle skada jakt och viltförvaltning. Det skulle kunna leda till förbud mot alla halvautomatiska jaktvapen, anser verket och påpekar att en femtedel av landets jägare använder sådana.

Polisen tillstyrker dock och tror inte att tolkningen blir så vid. Sannolikt ”kommer det stora flertalet av de svenska halvautomatiska gevär som idag finns för jaktändamål därför inte att beröras”, skriver polisen.

Läkarkoll avvisas
Polisen, Naturvårdsverket, Jägarnas riksförbund, Jägareförbundet och en rad sportskytteförbund avvisar kravet på högst femåriga vapenlicenser för vissa vapen samt tvång på läkarkontroll vid nya och förlängning. Naturvårdsverket bedömer att det skulle kräva 100 000 nya läkarkontroller per år – och vad kostar det?

Flera remissinstanser anser att kommissionen blandar ihop illegala vapen och kriminalitet med legala vapen och laglydiga medborgare. Vanligt folk riskerar att få problem av förslaget – inte terrorister, hävdar de.

Brottsförebyggande rådet (Brå) påpekar att legala vapen bara använts i ett fåtal fall av dödligt våld med skjutvapen.

Inrikesminister Anders Ygeman (S) har beskrivit förslaget som ”bristfälligt och svårtydbart”.

– Vissa halvautomatiska vapen och helautomatiska vapen ska vara förbjudna, menar jag. Men den avgränsning som kommissionen har är inte funktionell. Den riskerar att hota vitala svenska jaktintressen, sade Ygeman i en riksdagsdebatt före jul.

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser