Alla skjutna lodjur hamnar hos SVA

Skottvinklar dokumenteras noga för forskningen. En metallstav visar skottriktningen. När ett lodjur fällts under licensjakt besiktas det först av Länsstyrelsens besiktningsman. Därefter transporteras djurkroppen till Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) i Uppsala. Här tar erfaren personal över och genomför en noggrann obduktion. Under mars månad är det stor aktivitet på anläggningen.

Jaktjournalen följde med Arne Söderberg, rovdjursansvarig på SVA och Jessika Åsbrink, forskningsingenjör på viltsektionen, när de tog hand om lodjur under licensjakten på lodjur. Djurkropparna förses med ett id-nummer och rönt­gas när de anländer.
– Vi röntgar lodjuren, dels för att hitta skador och avvikelser i dem, dels för att vi ska hitta hagel eller splitter från kulorna och på så sätt kunna bedöma hur lodjuret är skju­tet, berättar Jessika.

Utskrivna röntgenbilder följer med in i obduktionssalen som ett stöd i arbetet med att hitta skottvinklar.
Skottvinkel undersöks
Efter att lodjuren röntgats fotograferas de innan obduktionen kan påbörjas. Väl där börjar Arne och Jessika undersöka om det finns synliga skador på dem. Ett av lodjuren visar sig ha en bruten tå, något som troligtvis skett i samband med att lodjuret flåtts.
När den yttre undersökningen är klar påbörjas arbetet med att se hur djuren sköts. Skottvinkel ska bedömas. Detta görs med en metallstav som Arne via skotthålet försöker föra genom kroppen. Han får vid flera tillfällen, på det krångligaste lodjuret, återgå till att studera röntgenbilderna och besiktningsmannens protokoll för att lista ut hur skottet gått.
Splittren efter kulan syns som vita prickar mellan skelettdelarna på den annars svarta röntgenbilden. De visar vart kulan banat sig väg genom lodjuret.
– Detta behöver man inte göra om det är skjutet med hagel, då räcker det med röntgenbilderna. Ett problem kan dock vara bondade kulor, som inte lämnar efter sig speciellt mycket splitter, säger Arne.
– Vi bedömer skottvinklarna eftersom man i ett forskningsprojekt mellan Norsk Institutt for Naturforskning, Högskolan i Hedmark i Norge samt SVA och Sveriges lant­bruksuniversitet i Sverige vill få reda på detta. Dessa uppgifter tillsammans med den enkät jägarna svarat på gör att man bland annat kan undersöka vilken effekt olika kulor har, säger Arne.

Skallarna undersöks och mått tas.
Samlar in prover
När skottvinkeln är fastställd läggs lodjuret på rygg. Arne börjar skära upp djuret i bog- och höftleder så att benen ramlar ut åt båda sidor. Därefter öppnas buken på lodjuret och prover tas från de olika organen.
– Vi tar olika prover till olika provbanker. Dels finns det rovdjursbanken, som är SVA:s provbank för rovdjursforskningen och dels finns viltprovbanken, som är SVA:s egen provbank och där prover från alla inkomna arter samlas. Båda dessa provbanker samlar prov för forskningen och forskare kan begära ut prover därifrån, säger Jessika.
Till rovdjursbanken tar man prover på hud, muskler och könsdelar och till viltbanken tas prover från de inre organen så­som mjälte, lever, njure och lunga samt hjärna, muskler, tarm och spillning. Man tar även andra prover som används mer direkt i forskningen.
Det tas också trikinprover på alla skjutna lodjur.
Förutom att ta prover på organ och för trikiner så tas även en hörntand för åldersbestämning av djuret. Dessa skickas till ett laboratorium i USA där man är expert på just detta.

Prov tas från lodjurets hjärna.
Märks med mikrochip
Åldersbestämning och övriga provsvar kan jägare få reda på om de vill. I dag kan skytten ringa eller mejla till SVA för att få reda på detaljer. Däremot kan inte allmänheten eller journalister få reda på vem som sköt ett lodjur via SVA.
– Våra jurister gjorde, till skillnad från många länsstyrelser, bedömningen att upp­gifterna skulle vara sekretessbelagda efter­som det kunde föreligga en hotbild mot skyt­tarna, så vi lämnar inte ut de uppgifterna, säger Arne.
Av de 89 lodjur som sköts under 2012 års jakt hade fyra stycken gamla skottskador. Det kan röra sig om hagel, kulfragment eller annat. Det är ofta svårt att se hur gammal en sådan skada är när den väl är inläkt. Det går inte att säga om det är skottskador som är gjorda vid legal jakt, där lodjur påskjutits men klarat sig, eller om det handlar skador som uppkommit genom olaga jakt.

AKTUELLT

Bokmärk hemsidan – JJ-appen försvinner

Kungsbacka (JJ) Från och med den 18 augusti är det www.jaktjournalen.se som gäller. Då släcker vi nämligen ner vår nyhetsapp. På vår hemsida kommer nyheter, filminslag och radiointervjuer till sin rätt på ett betydligt bättre sätt. Se till att bokmärka sajten och skapa en ikon på hemskärmen på din mobil.

Björnjakten 2018 – Robert Salomonsson tror på Lillen

Dorotea (JJ) Den 21 augusti är det dags för björnjaktspremiär. I år får totalt 284 björnar fällas under licensjakten som får pågå som längst fram tills den 15 oktober. Jaktjournalen har checkat av hur några av Sveriges mer namnkunniga björnjägare förberett sig.

Annonser