Älgtilldelningen klar i Västerbotten

Umeå (JJ) Länsstyrelsen i Västerbotten sänker årets älgtilldelning med mellan 4-6 procent jämfört med förra året.

Nära 13 000 älgar tilldelas jägarna i Västerbotten.

Länsstyrelsen har beslutat om 2015 års licensjakt efter älg. Målsättningen är att 11 435 till 11 635 älgar ska fällas, enligt planerna för länets fem älgförvaltningsområden som Länsstyrelsen arbetar efter. Målsättningen är ungefär 4-6 % lägre än förra året.

– I Västerbotten har avskjutningen under några år varit ganska hög. De senaste två åren har avskjutningen successivt minskats då vi börjat närma oss den nivå som vi vill ligga på enligt planerna, säger Lars Dahlberg, viltförvaltare på Länsstyrelsen Västerbotten.

Att målsättningen är lägre i år beror på att älgstammen är något mindre. I vissa delar av länet syftar avskjutningen endast till att hålla älgstammen på nuvarande nivå. I andra delar av länet är målsättningen en fortsatt svag minskning av älgstammen för att få bukt på problematiken med betesskador.

För att nå målet att fälla 11 435 till 11 635 älgar har det till länets jaktlag, genom licenstilldelningen och avskjutningsmålen i älgskötselområdena, totalt tilldelats 12 995 älgar. Tilldelningen till licensområden är på 3962 älgar. Den totala tilldelningen ligger cirka 5 procent lägre än ifjol.

De flesta jaktlag i länet jagar numera inom älgskötselområden. Detta innebär att det är färre licensområden som skall erhålla en licenstilldelning från Länsstyrelsen.

Tider för älgjakt i Västerbotten 2015/16:
Älgskötselområden och Licensområden: 7-25 september,
10 oktober 2015 – 31 januari 2016, alla djur.
Kalvjaktsområden, hela länet 7 – 11 september 2015
(fem dagar) (ej registrerad mark).

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

Fler ripor på fjället än i fjol

Kjell Brännström långvarig medarbetare på Jaktjournalen och jägare med stående fågelhund har deltagit i ripinventeringen i Norrbotten och är nyss hemkommen från Jokkmokksfjällen. – Det ser bättre än i fjol. Vi har räknat in fler kullar. Däremot har det varit färre kycklingar per kull, säger Kjell. Stora som trastar Kjell menar att fler inventeringsresultat bör
ANNONS ▼