Älgstammen i Västsverige minskar

Älgjaktssäsongen lider mot sitt slut och Länsstyrelsen i Västra Götaland konstaterar att stammen fortsätter att minska i området, utifrån älgobsdata. Sedan 2013 har obsen minskat från 0.107 älgar per mantimma till 0,082 älgar per mantimma.

Älgstammen verkar fortsatt minska i Västsverige, samtidigt är betesskadorna på tall betydligt större än målsättningen, rapporterar länsstyrelsen. Arkivfoto: Per Jonson

Länsstyrelsen i Västra Götaland rapporterar i sitt senaste utskick att myndigheten börjat granska inkommen data från säsongens älgjakt. Eftersom det fortfarande återstår en knapp vecka och fällda älgar kan rapporteras in med visst släp är statistiken inte komplett än.

För älgobsen är dock siffrorna mer tillförlitliga redan nu och länsstyrelsen konstaterar att stammen i Västsverige fortsätter att sjunka för sjunde året i rad.

I mitten av februari hade 4.459 fällda älgar rapporterats in till länsstyrelsen och det indikerar en fortsatt minskad avskjutning i länet. Enligt ÄBIN ligger årsskadorna på tall på 20 procent, 14 procent mer än målsättningen.

 

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT
ANNONS ▼