Älgstammen har kraschat i Ovansiljan

ORSA(JJ). Älgstammen är nu så låg i området kring Ovansiljan att jägarna tvingas att vara mycket restriktiva med jakten under de kommande åren. Det här står klart efter en delredovisning av siffrorna efter vinterns flyginventering av älg inom Orsa besparingsskog och Ore viltvårdsområde.

Hela inventeringen omfattar 431 500 hektar. Nu är hela Orsa jaktvårdskrets inventerad och kretsen omfattar 143 500 hektar. I inventeringen ingår även delar av Rättvik och Mora.

Hittills är preliminära siffror för Orsa besparingsskog och Ore viltvårdsområde klara.  
– Älgstammen ligger på cirka 2,5 älgar per 1 000 hektar, berättar Lars Karlsson, jaktansvarig inom Orsa besparingsskog, för Jaktjournalen.

Trots att jägarna medvetet hållit nere avskjutningen under senare år har inte stammen kunnat återhämta sig.
– Vi har hållit igen så pass det går under de tre senaste åren och skjutit cirka 0,5 älgar per 1 000 hektar. Det har visat sig vara bra och vi har känt på oss att det var så här dålig stam, säger Lars Karlsson som pekar på att rovdjurstrycket är den främsta förklaringen till dagens låga älgstam.

Resultatet för Boda-Bingsjö och Siljansringen är inte klara, men det pekar mot att vinterstammen i dessa områden är något högre.

Vidare menar han att det nu blir svårt att få en snabb återhämtning av stammen, det är helt enkelt för få kor kvar. Och rovdjuren går hårt åt älgkalvarna.  
Han tycker att 7-8 älgar per 1000 hektar är en bra målsättning för älgstammen.
– Det är bra med den här flyginventeringen för många för upp ögonen för hur illa det är.

Nu hoppas han på en bred samsyn kring  hur jägarna ska jobba för att bygga upp stammen igen. Men han tror inte på något totalt jaktstopp.
– Det är viktigt att vi bibehåller jakten men är restriktiva med att skjuta kor, avslutar han.

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Vi är Jaktjournalen: Kristofer jagar gås professionellt

Kungsbacka (JJ) Jaktjournalen hade inte varit något utan alla våra duktiga medarbetare. Men vilka är de och vad jagar de helst när de inte skriver och fotar för vår räkning. Nu i juli tar vi tempen på personerna bakom kulisserna. Idag är det Kristofer Hanssons tur.

Jakstuga på muséum

Östergötland (JJ) På Lantbruksmuséet i Ljusfallshammar har jaktstugan upphöjts till museiföremål.

Annonser