Älgjaktpris som svider

Drömmen om stor­tjuren är en av anledningarna till att många jägare reser till norra Sverige och betalar dyrt  för älgjakten.

I samband med det nya älgförvaltningssystemet i Sverige, så kallad samordnad älgjakt, har det på många ställen blivit höjda fällavgifter för att täcka kostnaderna med det nya systemet.
Många svenska älgjägare tycker det har blivit dyrt att jaga älg och det är en naturlig reaktion när man inte är van att betala så mycket för jakten.
Jagar man storvilt och betalar mindre än köttvärdet har man i princip gratis jakt. Är medlemsavgiften i jaktlaget 5 000 kronor och man får 100 kilo älgkött à 43 kronor (som man får av vilthandlare) så har man betalat 100 kronor per dag för att jaga älg i en vecka.
Det är två och en halv gånger så dyrt att jaga småvilt på statens mark. Vad slutpriset per kilo ripa eller skogsfågel blir är det ingen jägare med vettet i behåll som räknar på.

Olika system
Vad är då rätt pris för älgjakt? Ja, svaret beror förstås på vem man frågar. Jägarna vill ha det billigast möjligt och för många är köttet ett traditionellt och viktigt bidrag till hushållet. Många markägare ser älgjakten som en del av inkomsten på egendomen och många skogsbolag sätter priser så jägarna skjuter tillräcklig mängd och den sorts älgar man vill.
När man som norrman eller svensk från annan del av landet, och utan speciell tillhörighet till någon by eller region, hyr älgjakt får man naturligtvis räkna med att betala för jakten. Det innebär en del över bara köttvärdet, men hur ska en sådan jakt prissättas?
Här kommer två exempel från dagens verklighet, hämtat från ett skogsbolag och från en större privat egendom, båda i norra Sverige.
Hos skogsbolaget betalades 10 000 kronor i förskott för en veckas jakt och då ingick en stuga som låg i slutet av en skogsbilväg. Licensen var två vuxna och två kal­var. Sköt man älg så var fällavgiften
8 000 för vuxen och 1 000 för kalv.
Älg fanns det och om man lyck­ades fylla licensen och sedan sålde köttet för 42 kronor kilot hade man nästan gratis jakt. Och det är ju jakten – speciellt med hund – man är ute efter. Hade det varit köttet hade man hellre rest söder­ut till Svinesund där det dyraste köttet var hjortfilé från Nya Zeeland för 69 kronor kilot.

Privat prissättning
Det andra prisexemplet är från nord­västra Jämtland. En väglös mark, strax under kalfjället, på nästan 4 000 hektar. Det fanns en stuga i ena hörnet av marken till vilken man kunde ta sig med fyrhjuling. För två dagars småviltsjakt inklusive björn samt ytterligare fem da­gars älgjakt med licens på två vuxna och två kalvar betalas 56 250 kronor i förskott.
Det fanns mycket tamren på marken, inte bara på fjället utan även i skogen. Längsmed älvar och vattendrag var det hårdtrampade stigar av ren. Då hundarna inte var renrena gick det förstås mycket tid till att leta efter hundar som följde efter ren. Det tar på krafterna, inte minst för hundarna, och på humöret, speciellt för hundägarna.
Om man nu hade lyckats skjuta en älgko, en tjur och två kalvar samt levererat dem till uppköpare hade jaktveckan ändå kostat cirka 33 000 kronor.

Tvåprissystem lösning?

Jakt är jakt, som man säger och ga­ran­terat resultat är det aldrig. Det är det flesta jägare införstådda med. Men det är en stor skillnad om man betalat i förskott eller om man betalar för det man faktiskt skjuter.
En grundavgift för själva jakten plus boende samt fällavgift per djur eller kilo kött, ett så kallat tvåprissystem, borde vara ett bra sätt för både jägare och markägare. Markägaren får in några kronor oavsett om jägarna skjuter eller inte och jägarna betalar inte fullt ut förrän de skjutit något.
Att använda priset på jakten för att få jägarna att skjuta rätt antal och rätt älg, med tanke på kön och ålder, är en mycket svår balansgång. Det ideella prissystemet för älgjakt finns kanske, men det är nog lika svårt att hitta som älgar som inte lämnar spår efter sig.
Dagh Bakka

AKTUELLT

Bokmärk hemsidan – JJ-appen försvinner

Kungsbacka (JJ) Från och med den 18 augusti är det www.jaktjournalen.se som gäller. Då släcker vi nämligen ner vår nyhetsapp. På vår hemsida kommer nyheter, filminslag och radiointervjuer till sin rätt på ett betydligt bättre sätt. Se till att bokmärka sajten och skapa en ikon på hemskärmen på din mobil.

Älgjaktsvinnarna klara

Kungsbacka (JJ) Varje höst lottar Jaktjournalen ut fem platser till tidningens älgjakt i Ströms Vattudal. Som vanligt är intresset mycket stort. Och de lyckliga vinnarna är…

Annonser