Älgforskare fick älgpris

UMEÅ(JJ). Utmärkelsen Distinguished Moose Biologist (framstående älgbiolog) har tildelats proffessor Kjell Danell vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Umeå. Danell arbetar vid institutionen för vilt, fisk och miljö. Priset delades ut av den vetenskapliga tidskriften Alces (älg på latin) under en älgkonferens i Nordamerika.

Huvudskälet till utmärkelsen anges vara Danells omfattande vetenskapliga bidrag till en hållbar och genomarbetad älgförvaltning. 

Danell disputerade vid Umeå universitet år 1978 och har sedan dess arbetat som viltforskare. 

I slutet av 80-talet blev han proffessor i ämnet skoglig zooekologi vid SLU. 

Det här rapporterar SLU om på sin hemsida.

Källa: www.slu.se

AKTUELLT

Exceptionellt stora älgbetesskador i norr

Norrland (JJ) Myndigheten Skogsstyrelsen meddelar att statistiken från årets nu färdiga betesinventering är sammanställd. Resultatet visar områden Norrland med betesskador på tall, större än någonsin uppmätta.

Ny webb och app från Easyhunt

Kungsbacka (JJ) Easyhunt lanserar i dag, fredag, en ny webb och app som ersätter de gamla. Bland annat utlovas supersnabb karta med fastighetsgränser.

Annonser