Jaktnyheter

Älgbrist och medlemsflykt – jaktlag säger upp arrende

Åby jaktsällskap vittnar om älgbrist på sina marker i Östervåla i Heby kommun. Arkivbild: Gettyimages

Älgbrist och kraftigt tapp av medlemmar i jaktlaget har fått Åby jaktsällskap att säga upp sitt jaktarrende med Heby kommun.

Sala Allehanda rapporterar att jaktlaget i trakterna av Östervåla i Heby kommun tidigare bestod av 30 jägare. Nu är man 13 stycken.

I ett brev till kommunen berättar företrädare för Åby jaktsällskap att man i förra årets jakt observerade två älgar under fyra dagars jakt. Därför säger man upp arrendet med kommunen och fortsätter jaga på andra marker som man arrenderar.

Som anledning anges den svaga älgstammen i kombination med allt högre arrendekostnader.

Aje Elvingsson är jägare i Åby jaktsällskap och pekar på att de senare årens varma och torra somrar påverkat tillväxten i älgstammen. Vargarna är ett annat problem

Stor grupp med vargar

– En stor grupp av varg, ibland hela elva djur som går tillsammans har ett flertal gånger observerats i området och det spelar förstås också in. Men i vår del av landet är väl älgen egentligen en naturligare del av den biologiska mångfalden än vad vargen är, säger Aje Elvingsson till Sala Allehanda.

På länsstyrelsen i Uppsala län kan handläggaren bara peka på att avskjutningen i älgjakten beror på vad som bestäms i älgskötselplanerna. Det gäller att jägare och markägare är överens om tagen, framhåller vilthandläggare Natalie Kindbladh för Sala Allehanda.

Lars Björk är jaktvårdskonsulent på Jägareförbundet och säger att problemen för älgstammen bottnar i flera orsaker. Det handlar dels om avskjutningskraven från markägarna, dels om vargarna och tillgången på mat för älgarna.

Bärris

Lars Björk pekar på att det på många håll planterats gran istället för tall. Det skapar skogar där älgarna får mindre att äta även i form av bärris.

– Bärris är för övrigt inte bara viktigt för älgen utan också för småvilt. Men det här problemet har Skogsstyrelsen börjat få upp ögonen för nu. Tyvärr kommer det att ta ett bra tag innan man fullt ut återställt konsekvenserna av tidigare misstag, säger Lars Björk till Sala Allehanda.