Älgbrist i fjällen

Ammarnäs (JJ) En nyligen genomförd inventering av älg i fjällen i Västerbotten visar på en mycket svag älgstam. På vissa områden finns det bara 2-4 älgar per 1 000 hektar. Det är väldigt låga siffror anser Erik Andersson som genomfört inventeringen.

Inventeringen har gjorts i gränstrakterna mellan Sverige och Norge. Krokstrand-Vindeldalen, Krutfjäll, Västansjö och Skalmodalsområdet. Resultatet från inventeringen är en dyster läsning. Värst drabbad är älgstammen i Vindeldalen i området kring Ammarnäs. Inventeringen har genomförts på uppdrag av MittSkandia där länsstyrelser och fjällkommuner finns med i projektet.
Erik Andersson anser att det mest radikala vore om de lokala jaktlagen tog beslut om att stoppa älgjakten under tre år. Ett annat alternativ är att inrikta jakten på kalv och spara produktiva kor och stora tjurar. Enligt Andersson är orsaken till den svaga älgstammen helt beroende på en alltför hård avskjutning.

AKTUELLT

Så blir lodjursjakten 2019

Länsstyrelserna är i färd med att fatta beslut om vinterns lodjursjakt. Flera län har redan fastställt tilldelningen. Här ser du vilka kvoter som meddelats.

Vill stoppa lodjursjakten

Kalmar/Jönköping (JJ) Svenska Rovdjursföreningen emotsätter sig att fem lodjur får skjutas i licensjakt i vinter i Kalmar och Jönköpings län.

Får dödade av lodjur i Skåne

Skåne (JJ) Två får har konstaterats dödade av lodjur utanför skånska Örkelljunga. – Vi ser lodjur då och då, bland annat på åtelkamerorna, berättar en Jägare.

Annonser