Älgars beteende påverkas inte av vargar

Stockholm (JJ)N De svenska älgarnas beteende tycks inte ha påverkats nämnvärt av vargens återkomst till Mellansverige de senaste 20 åren. Troligen påverkas älgarna mest av jakt, enligt en ny studie som leds av Håkan Sand, Skandulv.

Studien, som presenterades på onsdagen vid vargsymposiet i Vålådalen i Jämtland, bygger på analyser av vargarnas jakt inom 12 revir. Under projektets gång hittades 333 vargdödade bytesdjur, 239 älgar och 94 rådjur.

Forskarna, som letts av Håkan Sand vid det skandinaviska vargprojektet Skandulv, fann risken att bli vargdödad, för älgar är allra störst i de områden i vargreviren där vargarna vistas mest. Även miljön spelade roll – på kalhyggen var risken att bli dödad som störst. Det mest intressanta var dock att risken för bytesdjuren inte verkar ha påverkats av om de haft varghotet hängande över sig under lång tid.

– Vi kunde inte finna någon effekt, ingen förändring i älgarnas beteende.

– Nordamerikanska älgar är mer aggressiva, och så var det sannolikt i Skandinavien också, för länge sedan. Men under de senaste 150 åren har vi inte haft några vargar, samtidigt som älgstammen har omsatts flera gånger om genom den mänskliga jakten. Det aggressiva beteendet försvann troligen på grund av detta, säger Sand, till TT.

AKTUELLT

Så blir lodjursjakten 2019

Länsstyrelserna är i färd med att fatta beslut om vinterns lodjursjakt. Flera län har redan fastställt tilldelningen. Här ser du vilka kvoter som meddelats.

Vill stoppa lodjursjakten

Kalmar/Jönköping (JJ) Svenska Rovdjursföreningen emotsätter sig att fem lodjur får skjutas i licensjakt i vinter i Kalmar och Jönköpings län.

Får dödade av lodjur i Skåne

Skåne (JJ) Två får har konstaterats dödade av lodjur utanför skånska Örkelljunga. – Vi ser lodjur då och då, bland annat på åtelkamerorna, berättar en Jägare.

Annonser