Älgarna kartlagda i Norrbotten!

Luleå (JJ) Projektet med GPS-märkta älgar har haft stor påverkan på tilldelningen vid årets älgjakt. I Pajala ska exempelvis 350 fler älgar skjutas jämfört med 2013. – Man har kunnat följa hur älgarna vandrat och därigenom har det blivit kraftiga förändringar i vissa områden, säger Marcus Jatko, jakt- och klövviltsansvarig vid Sveaskog, samt ordförande i Skogsbrukets jaktgrupp Norrbotten, som är delaktigt i projektet.

Enligt Marcus Jatko har kvoten på vuxna älgar i Korpilombolo älgskötselområde (90 000 hektar)  ökat med 50 procent, från 120 till 180. Det beror på att många älgar från Korpilombolo under vintern vandrar söderut i jakt på bete – och därmed gör skada på företrädesvis ungtallen i områden där de inte jagas. Eftersom älgarna kommer sent in i området så har även jakttiden förlängts till sista november i år.

– De gör förstås skada i Pajala också men den största skadan gör de i Överkalix kommun, som varit hårt drabbat av älgbetesskador de senaste åren, säger Marcus Jatko, Till Norrländska Socialdemokraten.

I den första årsrapporten konstaterar man att det finns hela skalan av älgar i områdena, alltifrån sådana som nästan befinner sig på samma fläck året runt till de som går riktigt långt. Allra längst har man funnit att älgar i Arvidsjaur vandrat, drygt 140 km. Älgarna i Ängesån har vandrat upp till 40 km, medan de i Niemisel nöjt sig med drygt 30 km.  

– Vi är nöjda med resultatet. Göran Ericsson, professor vid Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå som håller i projektet med GPS-märkningen av älgarna, skriver Norrländska Socialdemokraten.

AKTUELLT

Jägare fann fullt utvecklat foster i dovhind

Västsverige (JJ) Ett jaktlag i Västsverige blev minst sagt konfunderade när de på en jakt i helgen passade en dovhind. De fann nämligen ett fullt utvecklat foster i henne. Med andra ord skulle hon kalva nu i dagarna, omkring tre månader senare än normalt.

Annonser