Älgar i Norrbotten ska plomberas

NORRBOTTEN(JJ) Älgarna i Norrbotten ska plomberas - det handlar om ett försök att stoppa tjuvjakten. Enligt länsstyrelsen pågår det i vissa områden en ganska omfattande illegal jakt på älg. Det här rapporterar Dagens Nyheter/dn.se.

Jägarna ska fästa dessa ”buntband” på de fällda djuren. Gröna band för kalvarna och röda för vuxna älgar. Det delas ut lika många plomber som älgar till respektive jaktlag. 
Syftet är att försvåra försäljning av köttet illegalt. 

Försök pågick i mitten av 90-talet med just plombering av älgar, då visade det sig att det fungerade. Men det fanns inte riktigt stöd i lagstiftningen för detta då. Detta rapporterar Norrländska Socialdemokraten/nsd.se.

Nu får länsstyrelsen i särskilda fall begränsa jakten.
– Här anser vi att tjuvjakten är så omfattande att det räcker för särskilda villkor. Om det är för många älgar som skjuts utan vår vetskap blir förvaltningen sämre, även när det gäller kontroll på skogsskador, predation och trafikolyckor, säger Roland Saitzkoff, jakthandläggare på länsstyrelsen, till Dagens Nyheter/dn.se.

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser