Alfatiken i hybridflocken fälld

Bie (JJ) DNA-analysen visar att vargtiken och modern till hybridvalparna har fällts i skyddsjakten i Bietrakten, Södermanlands län.

Länsstyrelsen har fått svar från SVA kring härstamningen av de fem senast fällda djuren i skyddsjakten på hybridvargarna. Ett djur är vuxet och fyra är årsungar.

På tre av de fem djuren har DNA-analys gjorts. Det vuxna djuret är den tidigare kända vargtiken, som också fött hybridvalparna. De två andra djuren som vars DNA analyserats är hybrider och årsungar.

Länsstyrelsen i Södermans län rapporterar att de två vargar som inte hunnit analyseras än, sannolikt är hybrider. Slutsatsen drar myndigheten eftersom de inte har kännedom om andra föryngringar i området.

Vargtikens livmoder har ärr efter sju foster, men det går inte att fastställa om alla sju valparna överlevt. Dock finns möjligheten att ytterligare hybridvalpar finns kvar i området. Spår efter fler vargar/hybrider har säkrats under skyddsjakten.

Totalt har sju individer fällts hittills under pågående skyddsjakt, som fortsätter tills dess länsstyrelsen kan konstatera att samtliga djur är fällda.

AKTUELLT

Sverige har 2 900 björnar

Stockholm (JJ) Den svenska björnstammen växer. Av 2017 års populationsberäkning dras slutsatsen att det i dag finns cirka 2 900 björnar i landet.

Annonser