Åländsk ejderjakt till EU-domstolen

Åland (JJ) EU-kommissionen har beslutat att väcka talan mot Finland i EU-domstolen för olaglig vårjakt på ejderhanar (gudingar) på Åland, eftersom Ålands landskapsregering fortsätter att tillåta jakten.

Foto: Gettyimages

Enligt fågeldirektivet är all jakt på flyttfåglar förbjuden under uppfödningssäsongen och under häckningens olika stadier. Det är möjligt att medge undantag från denna regel under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda.

EU-kommissionen menar dock att Finland inte uppfyller dessa villkor eftersom ejderpopulationen inte har en tillfredsställande storlek.

I december 2005 slog EU-domstolen fast att Finland hade underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt fågeldirektivet på grund av vårjakten på ejderhanar och andra arter på Åland. 2011 återupptog Åland den kritiserade jakten och därefter har EU-kommissionen utrett överträdelseärendet, meddelar kommissionen.

 

AKTUELLT

Sverige har 2 900 björnar

Stockholm (JJ) Den svenska björnstammen växer. Av 2017 års populationsberäkning dras slutsatsen att det i dag finns cirka 2 900 björnar i landet.

Annonser