Ägarbyte vid Hylte Lantmän

Hyltebruk (JJ) I 40 år har Karl-Göran Carlsson varit platschef vid Hylte Lantmän Ek.förening. Nu köper han företaget och alla anställda erbjuds anställning i det nya företaget Hylte Lantmän AB, skriver man i ett pressmeddelande.

Karl-Göran Carlsson, har köpt Hylte Lantmän och driver nu företaget vidare med fortsatt utveckling av produktsortimentet.

Hylte Lantmän Ek. Förening säljer hela sin verksamhet till Karl-Göran Carlsson som genom eget bolag, Hylte Lantmän AB, tar över hela verksamheten och samtliga anställda.  

Hylte Lantmän AB offentliggör idag att uppköpet av inkråmet i Hylte Lantmän Ek.förening nu är genomfört. Genom inkråmsförvärvet tydliggör Hylte Lantmän AB sin roll som en ledande aktör inom försäljning av jakt-, skog-, fritid- och trädgårdsprodukter.  

Karl-Göran Carlsson har sedan ca 40 år varit verksam som platschef i Hyltebruk och har tillsammans med personalen byggt upp en framgångsrik verksamhet som nu tar steget mot nästa nivå med en större produktportfölj samt mer kostnadseffektiva lösningar.

Hylte Lantmän Ek.förening grundades för ca 100 år sedan i Hylte kommun och har sedan dess utvecklats till att bli en ledande aktör inom  jakt- skog- fritid- och trädgårdsprodukter med en omsättning på ca 100 miljoner kr.  

– Ägarskiftet är helt i linje med Hylte Lantmäns långsiktiga mål, att fortsätta uppfattas som en av Sveriges främsta leverantörer av jakt- skog-fritid- och trädgårdsprodukter, samt säkerställa att verksamheten och dess anställda finns kvar i Hyltebrukt under lång tid framöver, säger Ingemar Steneteg, ordförande i Hylte Lantmän Ek.Förening.  

Hylte Lantmän AB avser att bedriva verksamheten vidare i Hyltebruk och stärka erbjudandet genom en rad investeringar i sortiment och anläggningar.

Samtliga anställda i Hylte Lantmän Ek. förening kommer att erbjudas anställning i det nya bolaget. Det nya bolaget fortsätter även som tidigare med samarbetet med Jaktia.

 – Vi attraheras av Jaktias franchisekoncept där Jaktia bistår med ett flertal olika konceptlösningar, säger Karl-Göran Carlsson.

-Det känns riktigt bra att kunna erbjuda ett ännu bredare jakt och fiskesortiment vilket kommer stärka vår position i den tuffa, globala konkurrensen.  

AKTUELLT

Skogsstyrelsen larmar ökade betesskador

I ett pressmeddelande redovisar Skogsstyrelsen fortsatt höga nivåer med betesskador från älg och andra hjortdjur i södra Sverige. I sju av åtta län i Götaland har betesskadorna på yngre tallbestånd ökat.

Annonser