Advokat: ”Huvudvittnet kan inte tvingas vittna”

Västmanland (JJ) Åklagarens huvudvittne kan inte tvingas att vittna mot sin vilja. Det är advokat Sven Severins slutsats efter de nya turerna i "jakthärvan" i Västmanland.

Polisen har bland annat letat rester efter vargar som påstås ha blivit uppeldade, i en värmepanna på AB Karl Hedin i Karbenning. Foto: Mikael Moilanen och Gettyimages

Jaktjournalen berättade på torsdagen att åklagare Lars Magnussons huvudvittne inte längre vill medverka i utredningen kring misstänkt illegal jakt på bland annat varg.

Det finns en plikt att vittna i domstol i Sverige, men det gäller inte huvudvittnet i det här fallet.

– Eftersom personen är anhörig till en av de misstänkta, så innebär det att vederbörande inte behöver vittna i målet, säger advokat Sven Severin, som företräder industriledaren och vargdebattören Karl Hedin.

Severin framhåller också att uppgifter som vittnet lämnat i utredningen inte kan åberopas vid en eventuell rättegång.

Advokat Sven Severin

”Går inte att missförstå”

Det var den 26 oktober som fem män, bland dem Karl Hedin, anhölls och häktades misstänkta för illegal jakt på rovdjur.

Åklagare Lars Magnusson har till Expressen sagt att det finns uppgifter från ”en mun” som pekar ut de inblandade som skyldiga.

Men det vittnet hoppar nu alltså av utredningen.

”Jag kommer inte medverka i några ytterligare förhör och jag kommer, vid en eventuell rättegång, utnyttja min rätt att inte vittna”, skriver vittnet till åklagare Lars Magnusson.

– Det där går inte att missförstå och personen kan inte tvingas att vittna, konstaterar Sven Severin.

Mikael Moilanen
mikael.moilanen@jaktjournalen.se
070 – 744 18 21
AKTUELLT

LRF vill ha löshundsjakt på vildsvin vår och sommar

Lösa vildsvinshundar hela våren och sommaren. Vårbocksjakt i hela Sverige. Jakt på hjort och rådjur dygnet runt. Det är förslag på nya jakttidsregler från Lantbrukarnas Riksförbund, LRF. – Vi måste göra något åt vildskadorna, säger förbundets jakt- och viltansvarige Anders Wetterin.

Det kan vara säljakt på gång

Ett antal motioner om licensjakt på säl bereds just nu i miljö- och jordbruksutskottet. Utskottets ordförande, Kristina Yngwe, C, tror att det kan bli ja till motionerna och det det öppnar för licensjakt på säl.

Annonser