906 fällda sälar inrapporterade

Stenkullen (JJ) Under de beslutade skyddsjakt-perioderna för 2018 har hittills totalt 906 sälar fällts. Under perioden har flera kompletterande skyddsjaktbeslut tagits för att öka tilldelningarna i flera län.

De ursprungliga tilldelningarna utökades i flera län under året. Arkivfoto: Per Jonson

Gråsäl, vikare och knubbsäl skyddsjagas längs med Sveriges kustlinje. Knubbsälen företrädelsevis på västkusten, gråsälen på östkusten och vikaren främst uppe i Bottenviken.

Förra skyddsjaktsperioden för knubbsäl avslutades i mars förra året och 2018 års första beslutsperiod varade mellan 20 april och 20 maj. Efter ett uppehåll under försommaren har skyddsjakt också bedrivits mellan 16 juli och fram till årsskiftet. Under de två perioderna har totalt 280 fällda knubbsälar rapport in till Naturvårdsverket.

Från den 1 januari till den 31 mars får ytterligare 110 knubbsälar fällas – Västra Götalands län (80), Halland (20) och Skåne (10).

Totalt fälldes under skyddsjaktperioden 1 maj-31 december 130 vikare av en tilldelning på 190 djur. Ursprungstilldelningen var 130 vikare men detta kompletterades med ytterligare 60 djur i slutet av augusti.

Gråsälen har fått skyddsjagas från Norrbottenskusten hela vägen ner till Skånes kust. Under perioden 20 april till och med 31 december fälldes totalt 496 gråsälar. Med kompletterande skyddsjaktbeslut landade den totala tilldelningen slutligen på 760 gråsälar.

AKTUELLT

Svårt vargbiten älg avlivad i Värmland

En älg som sargats svårt av vargar avlivades på onsdagen strax öster om Karlstad. – Den blödde väldigt och hade svåra bettskador, berättar Jägareförbundets ordförande i Värmland, Anders Olsson.

Inrikesministern svarar undflyende om skytteverksamheters framtid

Polisen arbetar med en ny policy som avser besiktning av skjutbanors tävlingsstationer. Blir riktlinjerna som de ser ut i dag verklighet kommer många skytteklubbars verksamhet försvåras. Inrikesminister Mikael Damberg svarar undflyende på Sten Berghedens skriftliga fråga om konsekvenserna av förslaget.

Kalle utbildar jägare i den ”skitigaste jakten”

– En del kursdeltagare inser att de aldrig kommer att jaga säl. Det här är nog den skitigaste jakt man kan tänka sig. Det säger förre jaktvårdskonsulenten Kalle Johansson, som driver säljaktsutbildningar inom nystartade förbundet "Allmogejägarna".

2019 års våtmarksstipendiat korad

Ett gediget arbete med våtmarker för att gynna fåglar som lever i denna biotop premieras varje år, genom Våtmarksstipendiet. I år landade stipendiet i Västergötland.

Annonser