70 hundar attackerade av rovdjur

Årets statistik från Viltskadecenter visar att 70 hundar under förra året angreps av fredade rovdjur. Av dessa attackerade hundar skadades 38 och 32 miste livet. Vargarna dödade 27 hundar och skadade 19 stycken. Lodjuren dödade två, men skadade 14. Björnarna dödade en hund och skadade fyra och kungsörnarna lyckades döda en hund. Totalt kostade rovdjurens hundattacker samhället 692 000 kronor.

Av den totala ersättningen beviljad 2009 var 33 000 kr (5 %) för skador av björn, 6 000 kr (1 %) för skador av kungsörn, 79 000 kr (11 %) för skador av lodjur och 567 000 kr (82 %) för skador orsakade av varg och 7 000 kr (1 %) för skador orsakade av okänt rovdjur.

Under perioden 1997 – 2009 har den totala ersättningen varierat mellan 0 kr (år 1997) och 692 000 kr (år 2010). 2009 höjdes maxbeloppet för ersättning för rovdjursangripna hundar från 10 000 kr till 20 000 kr.

Totalt angreps 70 hundar av fredade rovdjur under 2009. 5 av dessa (7 %) angreps av björn, en hund (1 %) angreps av kungsörn, 16 hundar (23 %) av lodjur och 46 hundar (66 %) av varg. 2 hundar (3 %) bedömdes vara angripna av något stort rovdjur utan att det kunde artbestämmas.

Under perioden 1997 – 2009 har det totala antalet rovdjursangripna hundar varierat mellan noll (år 1997) och 61 st (år 2010). Mellan årsvariationerna kan bero på flera faktorer, bl a vädret under jaktsäsongen, vilket påverkar antalet jaktdagar med hund. En annan faktor är enskilda vargindivider eller -familjegrupper som vissa år angriper fler hundar än de ”genomsnittliga” vargarna gör.

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser