500 skarvar får skjutas för att skydda havsöring i Gävle

Länsstyrelsen i Gävleborg ger Gävle kommun tillstånd till skyddsjakt på 500 skarvar för att skydda framförallt havsöringar längs Gävlebukten.

Skarvarna samlas i stora mängder på uppväxtplatser för havsöring. Arkivbild: Gettyimages

– Gävlebukten har en rad känsliga arter som är hårt ansatta. Det är främst havsöringen, säger länsstyrelsens handläggare Sandra Wahlund till Jaktjournalen.

Enligt utredningar som länsstyrelsen har med i sitt beslutsunderlag äter skarvarna i Gävleborg tre ton fisk per dag.

Ornitolog Per Aspenberg har skrivit en rapport där det framkommer att stora mängder skarv jagar fisk i områden som är kända uppväxtplatser för havsöringen.

På Gävle kommun befarar man att skarvarna kan komma att förstöra fiskbestånden helt.

Tio villkor

I beslutet ställer länsstyrelsen upp tio villkor för dem som utför jakten:

1. Skyddsjakt får bedrivas från och med den 15 juli 2020 till och med den 30 november 2020.

2. Maximalt 500 skarvar får fällas med stöd av tillståndet.

3. Sökande eller de av sökande utsedda personer får utföra jakten med stöd av detta beslut.

4. Jakt får inte bedrivas inom naturreservat, fågelskyddsområde eller sälskyddsområde.

5. Skyddsjakt får inte ske närmare än 300 m från känd boplats för skarv.

6. Jakten ska bedrivas med största möjliga hänsyn till såväl berörd art som övrig fauna.

7. Skyddsjakten ska i möjligaste mån ske efter ungfåglar (brungrå fåglar med ofta tydligt ljus buk).

8. Fälls ringmärkt skarv ska ringen skickas till Naturhistoriska Riksmuseet.

9. Samma grundregler gäller som vid all annan jakt i fråga om att bland annat ha betalat viltvårdsavgift (statligt jaktkort), inneha jakträtten för området där jakten utförs och att använda tillåtna jaktmedel.

10. Med tanke på risk för blyförgiftning ska fällda skarvar tas omhand på ett tillfredsställande sätt för att undvika att de konsumeras av bland annat rovfåglar.

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

Drömmen slog in – fick skjuta kapital hjort på stånd

I fredags slog drömmen in för Alexander Carlander från Lidköping. Han fick skjuta en kaptial kronhjort på ståndskall för sin gråhund Assi. – De som kan det här med kronhjort säger att det kan vara en medaljhjort, säger Alexander till Jaktjournalen.
ANNONS ▼