50 miljoner i minskade arrendeintäkter

Öster Malma (JJ) Eftersom rovdjursutredningen inte gjorde någon socioekonomisk konsekvensanalys för vargförekomst i Sverige har Svenska Jägareförbundet påbörjat en egen kostnadsanalys. Fredrik Widemo, naturvårdsstrateg har kommit fram till att vargrevir på jaktmarker minskar arrendeintäkterna i dag med minst 50 miljoner kronor.

Vargrevir på jaktmarker påverkar ekonomin negativt på flera plan. När det gäller arrendepriserna är en minskning med en tredjedel ett faktum i dag. Foto: Per Jonson
Det var under oktober 2012 som Fredrik Widemo på uppdrag av Svenska Jägareförbundet genomförde en undersökning av arrendenivåer hos skogsbolag, stift, Skogssällskapet och Uppsala Akademiförvaltning.

Det totala arrendevärdet beräknades genom att ta medelvärdet på från de prisuppgifter som samlats in på länsnivå. Två olika resultat nåddes. I och med att femtio procent av Sveriges marker är privatägda och allt som oftast har högre arrendepriser gjordes också en uträkning där hänsyn till detta togs.

Det resultat som framkom var att arrendena för älgjaktsgrundad areal (37,1 miljoner hektar) uppgår till någonstans mellan 1,5 och 1,7 miljarder beroende på hur man räknar in de olika ägarkategorierna. I tillägg finns marker där man inte jagar älg. Enligt Fredrik Widemo bör den totala jaktarrendekostnaden uppgå till minst 2 miljarder under 2012.

Rovdjursförekomst av varg och lodjur påverkar arrendet negativt. Enligt de markägare Jägareförbundet varit i kontakt med har arrendet säkts med i genomsnitt 33-37 procent om det finns ett vargrevir på marken.

Enligt Viltskadecenter finns det i dag 50 helsvenska vargrevir. Genomsnittsarealen för ett revir är cirka 100 000 hektar. Sammantaget kostade dessa 1 miljon kronor per revir i förlorade arrendekostnader i fjol. Då har inte hänsyn till förlorade intäkter i form av fällavgifter eller avkastning på älgkött.

Fredrik Widemo skriver också att prisledande aktörer i södra Sverige uppger att de kan bli tvungna att sänka arrendepriserna ytterligare i takt med att vargstammen ökar. På en del rovdjurstäta håll i Sverige har jaktlag helt sagt upp sina arrenden till följd av vargförekomst. Några nya jaktlag har varit svårt för markägarna att locka till sig.

I vilttäta områden i Stockholms län och i Västra Götaland kan man förvänta sig en ännu större arrendereduktion om vargen etablerar sig. Värdefulla jaktmarker kan få dra ner arrendepriserna med upp till 50 procent av dagens värde.

AKTUELLT

Bokmärk hemsidan – JJ-appen försvinner

Kungsbacka (JJ) Från och med den 18 augusti är det www.jaktjournalen.se som gäller. Då släcker vi nämligen ner vår nyhetsapp. På vår hemsida kommer nyheter, filminslag och radiointervjuer till sin rätt på ett betydligt bättre sätt. Se till att bokmärka sajten och skapa en ikon på hemskärmen på din mobil.

Älgjaktsvinnarna klara

Kungsbacka (JJ) Varje höst lottar Jaktjournalen ut fem platser till tidningens älgjakt i Ströms Vattudal. Som vanligt är intresset mycket stort. Och de lyckliga vinnarna är…

Annonser