44 miljoner kronor – det kostade rovdjursangreppen i Norge 2019

1 129 djurägare ansökte under 2019 om ersättning för rovdjursangrepp på får och lamm i Norge. Totalt betalade norska staten ut 44 miljoner kronor till drabbade bönder som ersattes för 17 213 djur.

Järven var det rovdjur som stod för flest angrepp på får i Norge förra året. Foto: Gettyimages

Miljødirektoratet, norska motsvarigheten till Naturvårdsverket har presenterat sin sammanställning över rovdjursangrepp på tamboskap, företrädelsevis vuxna får och lamm.

Under 2019 ersattes 14 391 döda lamm och 2 822 får. Antalet ansökningar om ersättning har de senaste åren börjat plana ut ut efter en pik 2013 (2015-1431, 2016-1351, 2017-1295, 2018-1210).

Flest angrepp på tamboskap inträffade i Trøndelag i mellersta Norge. Av de 44 miljonerna betalades drygt 16 miljoner kronor ut till fårägare i det fylket. Resterande 16 fylken delade på knappt 28 miljoner kronor.

Järven bidrog till flest attacker, framför allt på lam. Angreppen från järv ökade till och med jämfört med i fjol. Däremot har vargangreppen nästan halverats jämfört med i fjol och noterar 2019 det lägsta antalet angrepp på tio år (1 455 vargangrepp ersattes 2019).

 

 

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

Fler ripor på fjället än i fjol

Kjell Brännström långvarig medarbetare på Jaktjournalen och jägare med stående fågelhund har deltagit i ripinventeringen i Norrbotten och är nyss hemkommen från Jokkmokksfjällen. – Det ser bättre än i fjol. Vi har räknat in fler kullar. Däremot har det varit färre kycklingar per kull, säger Kjell. Stora som trastar Kjell menar att fler inventeringsresultat bör
ANNONS ▼