400 färre jaktprovsstarter – hård vinter orsaken

Kungsbacka (JJ) Svenska Älghundklubbens redogörelse över 2017 års jaktprovsstarter visar en fortsatt nedgång. 2017 startades 400 färre hundar än 2016.

Magnus Jensen, ordförande i SÄK är inte orolig för nedgången i antalet jaktprovsstarter. Arkivfoto: Per Jonson

2014 gjordes en toppnotering av antalet jaktprovsstarter i Svenska Älghundklubben (SÄK). 4 222 hundar startade på löshundsprov. Sedan dess har starterna minskat. 2017 startade nästan tusen färre hundar än toppåret, 3 260.

Enligt ordförande Magnus Jensen finns ingen anledning till oro.

– Man måste se det över en längre tid och den uppfattning vi i styrelsen fått av lokalklubbarna är att den stränga vintern ligger bakom årets nedgång. Många älghundsägare väntar ju in i det sista innan de startar sina hundar så att de är i så bra form som möjligt, säger han.

Magnus Jensen har inte intryck av att de nya provreglerna har skrämt hundägarna från att starta.

– Nej, det tror jag absolut inte.

En annan potentiell orsak till nedgången kan enligt Magnus Jensen också vara valpregistreringsfrekvensen.

– Föds det många valpar ett år kan man se en korrelation med starterna två, tre år senare.

En provverksamhet som går motsatt väg är dock vildsvinsproven. De fortsätter att öka och 2017 startade 89 hundar på särskilda vildsvinsprov.

– Det är kul och intressant är att det är fler raser som startar. Inte bara laikor och karelare, säger han.

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser