370 vargar i Sverige

Grimsö (JJ) Viltskadecenters varginventering har presenterats. Enligt forskarnas uppskattning fanns innan vårens föryngringar minst 370 vargar i Sverige.

Viltskadecenters inventeringsrapport redovisar populationsstorlek, antal familjegrupper, antal revirmarkerande par, antal föryngringar samt även andra stationära vargar i Sverige och Norge.

Den totala populationen i Sverige och Norge uppgick innan vårens föryngring till 400 djur, 30 av dessa återfinns i Norge, ytterligare 50 lever i gränstrakterna.
Största vargflocken finns enligt rapporten i Glasskogsreviret i Värmland. Där har minst 9 vargar observerats under vintern.
 

AKTUELLT

Bokmärk hemsidan – JJ-appen försvinner

Kungsbacka (JJ) Från och med den 18 augusti är det www.jaktjournalen.se som gäller. Då släcker vi nämligen ner vår nyhetsapp. På vår hemsida kommer nyheter, filminslag och radiointervjuer till sin rätt på ett betydligt bättre sätt. Se till att bokmärka sajten och skapa en ikon på hemskärmen på din mobil.

Annonser