36 björnar avlivade på sex veckor i Västerbotten

Länsstyrelsens personal i Västerbotten har nu avlivat 36 björnar i skyddsjakter sedan i början av april. Merparten är hanar.

Björnarna vaknar och ställer till problem för rennäringen. Arkivbild: Gettyimages

Det är björnar som stör renskötseln när de vaknar i de fjällnära skogarna i Västerbotten.

Det har varit ett extremt snöläge i år och därför har renarnas vandring upp på fjället fördröjts. Det har medfört att vajor börjar kalva i skogen och det uppstår konflikt när björnarna vaknar.

Sedan den 5 april har därför länsstyrelsens personal avlivat 36 björnar, mestadels från helikopter. Som en jämförelse kan nämnas att licenstilldelningen i länet i höstas var 21 björnar.

Ytterligare björnar kan komma att skjutas i vårens skyddsjakt.

– Situationen börjar väl plana ut lite, men det kan bli fler beslut om skyddsjakt, säger Michael Schneider, rovdjursansvarig tjänsteman på länsstyrelsen i Västerbotten.

Sned könsfördelning

Den omfattande skyddsjakten kommer att få återverkningar på licensjakten, men man vet ännu inte i vilken omfattning.

– Resultatet från spillningsinventeringen kommer i slutet av maj. I mitten av juni fattar vi beslut om höstens licensjakt, säger Schneider.

Det är ordentlig könsmässig snedfördelning på de björnar som fällts i skyddsjakten i vår i Västerbotten.

Länsstyrelsens personal har skjutit 9 vuxna honor och 18 vuxna hanar. 2 ungar av honkön och fyra ungar av hankön har fällts.

Utöver det tillkommer tre ungar som ännu inte är könsbestämda.

Vad betyder det för björnstammen att det är sådan snedfördelning mellan könen?
– Det har ingen påverkan – det är några få hanar som betäcker honorna. Att det skjutits fler hanar hänger samman med att hanarna vandrar längre sträckor. Honorna lever i kluster tillsammans med andra honor, svara Michael Schneider.

Jaktjournalen har bland annat rapporterat om erfarne björnjägaren Lars Wäppling, som har förslag på hur den omfattande skyddsjakten istället kan förvandlas till licensjakt.

Mikael Moilanen
mikael.moilanen@jaktjournalen.se
070 – 744 18 21
ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT
ANNONS ▼