Jaktnyheter

3 500 skarvägg får förstöras – bakslag för länsstyrelsen

3 500 skarvägg får förstöras i Stockholms skärgård. Arkivbild: Gettyimages
Förvaltningsrätten kör över länsstyrelsen i Stockholm och tillåter så kallad oljering av 3 500 skarvägg.
Tidningen Skärgården rapporterar att Östanå gods våren 2019 ansökte om att få oljera 3 500 skarvägg på mindre öar längs Furusundsleden i Österåkers kommun. Oljering innebär att äggen doppas i olja som täpper till porerna i ägget så att det inte utvecklas något foster. Länsstyrelsen sa nej och motiverade beslutet med att det finns uppgifter om att skarvarna flyttar till andra platser om äggen oljeras.

Vann i rätten

Östanå Gods kallade den danske skarvforskaren Niels Jepsen, som inför rätten sa att det inte fanns några indikationer på att skarvar flyttar efter äggoljering. – Man behandlar inte alla ägg i redet, utan spar minst ett ägg så att fåglarna får ruva, säger Niklas Sjöberg, länsfiskekonsulent i Stockholm, till Jaktjournalen. Förvaltningsrätten tog till sig av forskare Jepsens vittnesmål och fastslår i domen att oljering inte behöver leda till att skarvarna flyttar.

En predator

Länsfiskekonsulent Niklas Sjöberg pekar på att fiskbestånden i sjöar, vattendrag och hav påverkas av en mängd faktorer – miljögifter, försurning, klimatpåverkan och så vidare. Det går dock inte att bortse från skarvens påverkan. – Det är en predator, precis som människan. Skillnaden är att vi människor har massor med regler om bland annat minimimått, fredningszoner och liknande som vi måste följa. Skarven tar exempelvis mycket mer rovfisk än vad som sades när den började etablera sig i Sverige, säger Niklas Sjöberg.