26 vargar får fällas i Norge

Norge (JJ) Norska riksdagen beslutade igår om hur många vargar som ska få fällas under licensjakten.

Norska regeringen har beslutat att 26 vargar får fällas utanför den så kallade vargzonen. Tilldelningen är fördelad på sex regioner.

• Region 1 (Västra Norge) 3 vargar
• Region 2 (Södra Norge) 2 vargar
• Region 3 (Oppland) 7 vargar
• Region 4 och 5 (Oslo, Akershus, Østfold och Hedmark) 12 vargar
• Region 6 (Trøndelag, Møre og Romsdal) 2 vargar

Regeringen meddelar i sitt beslut att miljö- och klimatdepartementet har tagit hänsyn till skadehistorik och skadepotential. De anser att det är önskvärt att begränsa utbredningen av varg utanför vargzonen och minska angreppen i prioriterade betesområden för får, rapporterar tidningen VG.

Rovviltsnämnderna i Norge hade tidigare föreslagit licensjakt på totalt 36 vargar –  24 vargar inom vargzonen och 12 vargar utanför vargzonen.

I dag planerar de länsstyrelser i Sverige som avser genomföra licensjakt på varg i sina län att fatta beslut. Jaktjournalen återkommer med information om tilldelningar.

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser