24-taggare skjuten i Korsberga . . .eller?

9905korsbergalg.jpgDet lilla, jägartäta samhället Korsberga i södra Småland skakas av en uppslitande tvist huruvida ett imponerande älghorn verkligen härör från en älg, som uppges skjuten i november förra året i trakten av Korsberga.

Påståenden, misstankar, gissningar, dimridåer och indicier genomsyrar hela denna fantastiska småländska älgsåpa. ”Rederiet” och ”Skilda världar” kan slänga sig i väggen…
Ingvar Pettersson, Solveigh Pettersson och Berne Karlsson jagar på en mark omfattande ca 750 hektar. Deras älgtilldelning omfattar två vuxna djur och två kalvar.
Här följer skytten Ingvar Petterssons, Stockatorp, egen berättelse.
– Den 19 november 1998 fällde jag en älgtjur med 24 taggar på Bjurholmen i Korsberga för vår jämthund Bessy som ställt älgen. Jag sköt älgen med ett skott i sidan på cirka 30 meters håll, samt ett i huvudet, varvid pannbenet gick av, vilket framgår av foto. Senare har pannbenet lagats.
Vi förflyttar oss nu tillbaks i tiden till vårt årliga älgmöte i Korsberga.
Där diskuterades som vanligt älgtillgång, avskjutning m.m.
Vårt jaktlag har inte fällt en kalvförande ko på 35 år, varför vi har kor med dubbelkalvar, vilket kanske har en viss betydelse till att en del stora tjurar rör sig stationärt på våra marker.

Videofilmen

Ingvar fortsätter:
– Vi visade en videofilm som vi förutsatte skulle uppskattas med de ståtligaste älgar vi iakttagit på våra marker under det gångna året. Jag förvånades av vissa högljudda kommentarer som att sådana älgar kan inte finns på Stockatorp. De måste vara filmade nån annanstans. Därmed avsågs tydligen norra delen av vårt land.

Intervjuades

En god vän i Korsberga och jag brukar ringa varandra någon gång i veckan, så även när jag hade skjutit 24 taggaren.
Jag sa då till min vän, i dag har jag skjutit en stor älg, hur gör vi med detta? Skriv inget om händelsen i Vetlanda-Posten, folk är så avundsjuka. Avvakta ett tag så kommer jag och tittar på hornet när det torkat.
Efter någon vecka hade ändå Vetlanda-Posten fått reda på händelsen och meddelade oss att de skulle komma och ta bilder dagen efter.
Jag ringde då till min vän och sa att nu kommer tidningen för intervju. Är det möjligt att de kan tvinga sig till detta, svarade han då. Kan ni inte avstyra detta? Även han visste tydligen vilken våldsam avundsjuka som förelåg. Intervjun skedde planenligt och efter några dagar kom så det årliga jaktmötet när resultaten redovisas.

Jaktmötet

Vid slutet av mötet skulle vi visa delar av höstens jakt på video men visningen avbröts av att TV:n gick sönder. Det var när visningen började som vi chockerades av att en person satte sig i mittgången med ryggen delvis vänd mot videokameran och mumlade hela tiden tills TV:n pajade upprepade gånger, att ”det finns inga sådana älgar i Stockatorp, det finns överhuvudtaget inga älgar i Stockatorp” för att störa och hetsa upp minst ytterligare tre besökare.
Eftersom vi inte kunde visa filmen färdig, åkte jag och Solveigh hem, och det var först då som Vetlanda-Postens ombud höll genomgång med de närvarande, utan att vi deltog. Den som suttit och mumlat hela tiden och stört mötet, sa nu till Berne, att du din j-l kan åka omkring och visa detta horn som legat i någon vedbod i minst tjugo år.
Här slutar Ingvar Petterssons egen berättelse. Så långt hade historien om 24 taggaren hållit sig inom tro och tvivel om hornets ursprung. Men nu spårar historien ur.

Hotelsebrev

Det börjar komma hotelsebrev. De är främst riktade till Ingvars jaktkamrat Berne. JJ har haft tillfälle att ta del av dem. Ett av dem förefaller komma från någon militant vegan och är formulerat i vanlig, extremistisk stil. I andra brev spåras en viss insikt vilket otäckt nog kan tyda på att avsändarna jagar.
Hos polisen i Vetlanda, dit anmälan gått, säger man till JJ att hotelsebrev är vardagsmat för dem, men att man alltid tar dem på allvar.
JJ har även haft tillfälle att se videofilmen om de bästa älgarna på Stockatorp. På filmen, som är tagen sommartid får man se flera mycket bra tjurar med imponerande basthorn. 24 taggaren finns dock inte med förrän på videoavsnittet från själva jakten där den syns ligga död i snön. För att dokumentera sanningshalten i att stortjurarna verkligen är filmade på Stockatorp har Solveigh tagit fram foton från de platser videoscenerna är tagna. På dem pekar man ut föremål i terrängen som referenspunkter.

Avundsjuka

Korsbergaborna kan numera delas in i de som tror och de som inte tror att älgar av den här kalibern finns på trakten.
Haah! – Någon sådan älgtjur har aldrig funnits kring Korsberga, säger man. Vi kan våra älgar.
– Avundsjuka, hävdar skytten och hans vänner och hänvisade bland annat till den bild på älgen som Solveigh Pettersson tog när tjuren fraktats hem, plus fyndet av ett fällhorn från en älg, väl så stor som 24 taggaren.
– Inget bevisvärde, hävdar tvivlarna.
– Det där är inget novemberhorn från Småland, säger andra. Det där är ett septemberhorn från Norrland.

Fällda tjurar de två senaste åren

Vårt grannlag i Stockatorp, som jagar på B-licens, sköt 1997 en tjur med tolv taggar, vars horn var mycket likt hornet på min älg. Den belönades med bronsmedalj. 1998 fälldes en tiotaggare.
Vårt lag fällde 1997 två tjurar, en fyrataggare, som vi normalt sparar, samt en tiotaggare och 1998 en pinntjur samt nämnda 24 taggare.
– Det här är ett småländskt horn från en älg skjuten den 19 november 1998 på Bjurholm, säger Ingvar till JJ.
Älgen åldersbestämdes vid länsjaktvårdsföreningen genom tandsnittning till 4,5 eller 5,5 år. Köttet från älgtjuren uppgick, urbenat till 220 kilo. Hornet är det fjärde största älghornet i Småland och när det mättes höll det 313 poäng. Nu har det krympt ytterligare något. Spännvidden i början av mars var 108 cm. Men det klarar nog guld i alla fall.
Ingvar och hans jaktkamrater refererar till ett flertal namngivna personer som sett flera stora älgtjurar i området, skoveltjurar, tjurar med 19, 20 taggar och däröver.

Misstror inte

Ordförande i Vetlanda Jaktvårdskrets, Roland Lindahl, inbjuds att provsåga i pannbenet på älgtrofén för att förvissa sig om att det inte handlar om fällhorn, monterade på ett konstgjort pannben.
– Jag kan givetvis inte tala för hela kretsen men jag har ingen anledning att misstro jägarna, säger Roland Lindahl.

Kände sig förtalad

Berne Karlsson blir nu förbannad, får en reporter att känna sig hotad och går till jurist. Han känner sig baktalad och utpekad som bluffmakare. Detta är särskilt känsligt eftersom han har ett antal förtroendeuppdrag. Så han går till advokat. Denne tycker dock att historien spårat ur och säger att någon rättslig process kan det knappast bli tal om.
Tja, beklämmande, skrattretande, sant eller osant, småländskt eller norrländskt?
Text :JOHN DUFF
Foto: HÅKAN THOLÅS

AKTUELLT

Nu ska Sveriges bästa harhund koras

Vrigstad (JJ) Nu är det snart dags för årets stora Stövarmästerskap, Stövar-SM för harhundar. Imorgon invigs arrangemanget i Vrigstad och Jaktjournalen finns naturligtvis på plats.

Bra jaktår för tjäder och vildsvin i Dalarna

Dalarna (JJ) Det är goda tider för skogsfågeljägarna och vildsvinsjägarna i Dalarna. Under senaste jaktåret sköts nästan dubbelt så många tjädrar som året innan – och antalet fällda vildsvin fortsätter öka.

Skadades när hjort attackerade

Linköping (JJ) Eftersöket på en skadad hjort blev dramatiskt när eftersöksjägaren plötsligt blev attackerad och landade så illa att räddningstjänst och ambulans fick inkallas. Olyckan inträffade utanför Sturefors i Linköpings kommun.

Debatt: Riksjaktvårdskonsulent rasar över älgrapport

Kungsbacka (JJ) Skogsstyrelsens föreslår en kraftig sänkning av älgstammen. I diskussioner kring hur mycket älgstammen skulle sänkas nämns en halvering. En hållning och målsättning som givetvis är helt oacceptabel för Svenska Jägareförbundet, landets jägare och högst sannolikt även för den breda allmänheten, skriver riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné i ett debattinlägg.

Skogsstyrelsen vill halvera älgstammen

Kungsbacka (JJ) I en ny rapport föreslår Skogsstyrelsen att man ska halvera älgstammen för att öka tillväxten i skogen. Dessutom föreslår myndigheten att man ska gå från älgförvaltningsområden till klövviltförvaltningsområden.

Annonser